Etykiety energetyczne dla ogrzewaczy pomieszczeń (dla urządzeń do ogrzewania pomieszczeń)

Żeby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat każdej z etykiet dostępnych dla danego rodzaju urządzeń do ogrzewania pomieszczeń wybierz odpowiednią etykietę.

Etykieta energetyczna dla pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń (dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła) - wlaczoszczedzanie.pl
pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń

Dyrektywa efektywności energetycznej ErP (Energy-related-Products) 

Dyrektywa efektywności energetycznej (dyrektywa ErP) jest aktem prawnym wprowadzonym przez Unię Europejską, który służy do określania efektywności energetycznej urządzeń i instalacji grzewczych. Od września 2015 roku sprzedawcy i instalatorzy zgodnie z nią muszą informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń.

Dyrektywa efektywności energetycznej ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.

W zależności od efektywności pracy dane urządzenie zostanie przypisane do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej.

Klasy sezonowej efektywności energetycznej

Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla ogrzewaczy, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła i ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła dla zastosowań w niskich temperaturach

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs w %
A+++ ηs ≥ 150
A++ 125 ≤ ηs < 150
A+ 98 ≤ ηs < 125
A 90 ≤ ηs < 98
B 82 ≤ ηs < 90
C 75 ≤ ηs < 82
D 36 ≤ ηs < 75
E 34 ≤ ηs < 36
F 30 ≤ ηs < 34
G ηs < 30

 

Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla niskotemperaturowych pomp ciepła i ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła dla zastosowań w niskich temperaturach

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs w %
A+++ ηs ≥ 175
A++ 150 ≤ ηs < 175
A+ 123 ≤ ηs < 150
A 115 ≤ ηs < 123
B 107 ≤ ηs < 115
C 100 ≤ ηs < 107
D 61 ≤ ηs < 100
E 59 ≤ ηs < 61
F 55 ≤ ηs < 59
G ηs < 55

 

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wielofunkcyjnych, zaszeregowane według deklarowanych profili obciążeń, ηwh w %

3XS XXS XS S M L XL XXL
A+++ ηwh ≥ 62 ηwh ≥ 62 ηwh ≥ 69 ηwh ≥ 90 ηwh ≥ 163 ηwh ≥ 188 ηwh ≥ 200 ηwh ≥ 213
A++ 53 ≤ ηwh < 62 53 ≤ ηwh < 62 61 ≤ ηwh < 69 72 ≤ ηwh < 90 130 ≤ ηwh < 163 150 ≤ ηwh < 188 160 ≤ ηwh < 200 170 ≤ ηwh < 213
A+ 44 ≤ ηwh < 53 44 ≤ ηwh < 53 53 ≤ ηwh < 61 55 ≤ ηwh < 72 100 ≤ ηwh < 130 115 ≤ ηwh < 150 123 ≤ ηwh < 160 131 ≤ ηwh < 170
A 35 ≤ ηwh < 44 35 ≤ ηwh < 44 38 ≤ ηwh < 53 38 ≤ ηwh < 55 65 ≤ ηwh < 100 75 ≤ ηwh < 115 80 ≤ ηwh < 123 85 ≤ ηwh < 131
B 32 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 35 35 ≤ ηwh < 38 35 ≤ ηwh < 38 39 ≤ ηwh < 65 50 ≤ ηwh < 75 55 ≤ ηwh < 80 60 ≤ ηwh < 85
C 29 ≤ ηwh < 32 29 ≤ ηwh < 32 32 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 35 36 ≤ ηwh < 39 37 ≤ ηwh < 50 38 ≤ ηwh < 55 40 ≤ ηwh < 60
D 26 ≤ ηwh < 29 26 ≤ ηwh < 29 29 ≤ ηwh < 32 29 ≤ ηwh < 32 33 ≤ ηwh < 36 34 ≤ ηwh < 37 35 ≤ ηwh < 38 36 ≤ ηwh < 40
E 22 ≤ ηwh < 26 23 ≤ ηwh < 26 26 ≤ ηwh < 29 26 ≤ ηwh < 29 30 ≤ ηwh < 33 30 ≤ ηwh < 34 30 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 36
F 19 ≤ ηwh < 22 20 ≤ ηwh < 23 23 ≤ ηwh < 26 23 ≤ ηwh < 26 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 28 ≤ ηwh < 32
G ηwh < 19 ηwh < 20 ηwh < 23 ηwh < 23 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 28

zobacz: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Tekst mający znaczenie dla EOG)