fbpx

Etykieta energetyczna dla pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń (dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła)

Ogrzewacze pomieszczeń

Etykiety energetyczne dla ogrzewaczy pomieszczeń (dla urządzeń do ogrzewania pomieszczeń)

Żeby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat każdej z etykiet dostępnych dla danego rodzaju urządzeń do ogrzewania pomieszczeń wybierz odpowiednią etykietę.

Etykieta energetyczna dla pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń (dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła) - wlaczoszczedzanie.pl
pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń

Dyrektywa efektywności energetycznej ErP (Energy-related-Products) 

Dyrektywa efektywności energetycznej (dyrektywa ErP) jest aktem prawnym wprowadzonym przez Unię Europejską, który służy do określania efektywności energetycznej urządzeń i instalacji grzewczych. Od września 2015 roku sprzedawcy i instalatorzy zgodnie z nią muszą informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń.

Dyrektywa efektywności energetycznej ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.

W zależności od efektywności pracy dane urządzenie zostanie przypisane do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej.

Klasy sezonowej efektywności energetycznej

Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla ogrzewaczy, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła i ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła dla zastosowań w niskich temperaturach

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeńSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs w %
A+++ηs ≥ 150
A++125 ≤ ηs < 150
A+98 ≤ ηs < 125
A90 ≤ ηs < 98
B82 ≤ ηs < 90
C75 ≤ ηs < 82
D36 ≤ ηs < 75
E34 ≤ ηs < 36
F30 ≤ ηs < 34
Gηs < 30

 

Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla niskotemperaturowych pomp ciepła i ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła dla zastosowań w niskich temperaturach

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeńSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs w %
A+++ηs ≥ 175
A++150 ≤ ηs < 175
A+123 ≤ ηs < 150
A115 ≤ ηs < 123
B107 ≤ ηs < 115
C100 ≤ ηs < 107
D61 ≤ ηs < 100
E59 ≤ ηs < 61
F55 ≤ ηs < 59
Gηs < 55

 

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wielofunkcyjnych, zaszeregowane według deklarowanych profili obciążeń, ηwh w %

3XSXXSXSSMLXLXXL
A+++ηwh ≥ 62ηwh ≥ 62ηwh ≥ 69ηwh ≥ 90ηwh ≥ 163ηwh ≥ 188ηwh ≥ 200ηwh ≥ 213
A++53 ≤ ηwh < 6253 ≤ ηwh < 6261 ≤ ηwh < 6972 ≤ ηwh < 90130 ≤ ηwh < 163150 ≤ ηwh < 188160 ≤ ηwh < 200170 ≤ ηwh < 213
A+44 ≤ ηwh < 5344 ≤ ηwh < 5353 ≤ ηwh < 6155 ≤ ηwh < 72100 ≤ ηwh < 130115 ≤ ηwh < 150123 ≤ ηwh < 160131 ≤ ηwh < 170
A35 ≤ ηwh < 4435 ≤ ηwh < 4438 ≤ ηwh < 5338 ≤ ηwh < 5565 ≤ ηwh < 10075 ≤ ηwh < 11580 ≤ ηwh < 12385 ≤ ηwh < 131
B32 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 3535 ≤ ηwh < 3835 ≤ ηwh < 3839 ≤ ηwh < 6550 ≤ ηwh < 7555 ≤ ηwh < 8060 ≤ ηwh < 85
C29 ≤ ηwh < 3229 ≤ ηwh < 3232 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 3536 ≤ ηwh < 3937 ≤ ηwh < 5038 ≤ ηwh < 5540 ≤ ηwh < 60
D26 ≤ ηwh < 2926 ≤ ηwh < 2929 ≤ ηwh < 3229 ≤ ηwh < 3233 ≤ ηwh < 3634 ≤ ηwh < 3735 ≤ ηwh < 3836 ≤ ηwh < 40
E22 ≤ ηwh < 2623 ≤ ηwh < 2626 ≤ ηwh < 2926 ≤ ηwh < 2930 ≤ ηwh < 3330 ≤ ηwh < 3430 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 36
F19 ≤ ηwh < 2220 ≤ ηwh < 2323 ≤ ηwh < 2623 ≤ ηwh < 2627 ≤ ηwh < 3027 ≤ ηwh < 3027 ≤ ηwh < 3028 ≤ ηwh < 32
Gηwh < 19ηwh < 20ηwh < 23ηwh < 23ηwh < 27ηwh < 27ηwh < 27ηwh < 28

zobacz: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Przewiń do góry
X