fbpx

Stara etykieta energetyczna dla zestawów zawierających słoneczne systemy podgrzewania wody

Etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Od 1 stycznia 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wzór i zasady etykietowania dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej określa unijna dyrektywa 812/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Zestaw zawierający podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne to zestaw oferowany użytkownikom końcowym składający się z jednego lub więcej podgrzewaczy wody oraz jednego lub większej liczby urządzeń słonecznych.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu zestawu zawierającego słoneczny system podgrzewania wody
  3. Piktogram określający funkcja podgrzewania wody, z uwzględnieniem deklarowanego profilu obciążeń, wyrażana odpowiednią literą (od XXXS do XXL)
  4. Skala klas efektywności energetycznej od A+ do F
  5. Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody dla słonecznego systemu podgrzewania wody
  6. Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w decybelach (dB)
  7. Mapa stref klimatycznych w Europie przedstawiająca trzy orientacyjne strefy temperatur: ciepła – kolor pomarańczowy, umiarkowana – kolor zielony oraz chłodna – kolor niebieski
  8. Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh biorąc pod uwagę energię końcową i / lub rocznego zużycia paliw w GJ biorąc pod uwagę wartość opałową (GCV) w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego

Profile obciążeń stosowane do oceny klasy efektywności energetycznej podgrzewaczy wody

Do oceny efektywności energetycznej podgrzewaczy wody stosowane są profile obciążeń. Profil obciążeń oznacza zdefiniowaną w przepisie określoną kolejność (w czasie doby) czerpania wody o określonej temperaturze i natężeniu przepływu, co odpowiada wymaganej dobowej wydajności urządzenia. Profile dobowe (jest ich siedem) określa się oznaczeniami od 3XS do XL.

Uproszczone profile obciążeń dla podgrzewaczy c.w.u.

Na etykiecie energetycznej podgrzewacza ciepłej wody znajduje się zawsze oznaczenie klasy efektywności energetycznej (od A +++ do G), oraz oznaczenie deklarowanego profilu obciążeń (od 3XS do XXL) dla tej klasy. W zależności od osiąganej sprawności ɳwh dla deklarowanego profilu obciążeń, urządzenie ma przydzieloną odpowiednią klasę efektywności energetycznej.

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wody z podziałem według deklarowanych profili obciążeń ɳwh w %

Stara i nowa etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Stara etykieta energetyczna dla zestawów zawierających słoneczne systemy podgrzewania wody
Stara etykieta energetyczna dla zestawów zawierających słoneczne systemy podgrzewania wody

Od 1 stycznia 2015 roku wzór i zasady etykietowania dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej określało unijne rozporządzenie delegowane 812/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do G.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo dotyczące słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej zawierająca klasy energetyczne od A+ do F.


Energooszczędny pojemnościowy podgrzewacz do wody


Przewiń do góry
X