Etykieta energetyczna dla urządzeń do przechowywania wina

Etykieta dla urządzeń służących do przechowywania wina przypomina etykietę dedykowaną dla chłodziarek. Obie nalepki w zasadzie różni tylko sposób wyrażania pojemności. W przypadku urządzeń do przechowywania wina podawana jest informacja o tym, ile standardowych butelek może zmieścić dane urządzenie.

Urządzenia do przechowywania wina wykorzystują inną technologię, dlatego też ich zużycie energii jest większe. Obecnie są one sklasyfikowane w klasach energetyczny od D do G. Ze względu na zachowanie jednolitości wszystkich etykiet obowiązujących w całej Unii Europejskiej oraz w celu odróżnienia tego sprzętu od pozostałych dostępnych na rynku chłodziarek, etykiety dla tych urządzeń będą pokazywały wszystkie 10 klas energetycznych od A+++ do G. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla urządzeń do przechowywania wina - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla urządzeń do przechowywania wina

Etykieta energetyczna dla urządzeń do przechowywania wina

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu urządzenia do przechowywania wina
3. skala klas efektywności energetycznej od D do G
4. klasa efektywności energetycznej
5. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
6. pojemność wyrażona jako ilość mogących się pomieścić butelek do wina
7. poziomie emitowanego hałasu wyrażony w dB