fbpx

Etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Od 1 stycznia 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła. Wzór i zasady etykietowania dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła określa unijna dyrektywa 812/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła
  3. Piktogram określający funkcje podgrzewania wody, z uwzględnieniem deklarowanego profilu obciążeń, wyrażany odpowiednią literą (od XXXS do XXL)
  4. Skala klas efektywności energetycznej od A+ do F
  5. Klasa efektywności energetycznej
  6. Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (jeżeli dotyczy) i na zewnątrz w decybelach (dB)- w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej
  7. Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh biorąc pod uwagę energię końcową i / lub rocznego zużycia paliw w GJ biorąc pod uwagę wartość opałową (GCV) w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego
  8. Oznaczenie informujące o możliwych oszczędnościach w przypadku używania podgrzewaczy zdolnych do pracy poza obciążeniem szczytowym
  9. Mapa stref klimatycznych w Europie przedstawiająca trzy orientacyjne strefy temperatur (ciepła – kolor pomarańczowy, umiarkowana – kolor zielony oraz chłodna – kolor niebieski)

Profile obciążeń stosowane do oceny klasy efektywności energetycznej podgrzewaczy wody

Do oceny efektywności energetycznej podgrzewaczy wody stosowane są profile obciążeń. Profil obciążeń oznacza zdefiniowaną w przepisie określoną kolejność (w czasie doby) czerpania wody o określonej temperaturze i natężeniu przepływu, co odpowiada wymaganej dobowej wydajności urządzenia. Profile dobowe (jest ich siedem) określa się oznaczeniami od 3XS do XL.

Uproszczone profile obciążeń dla podgrzewaczy c.w.u.

Na etykiecie energetycznej podgrzewacza ciepłej wody znajduje się zawsze oznaczenie klasy efektywności energetycznej (od A +++ do G), oraz oznaczenie deklarowanego profilu obciążeń (od 3XS do XXL) dla tej klasy. W zależności od osiąganej sprawności ɳwh dla deklarowanego profilu obciążeń, urządzenie ma przydzieloną odpowiednią klasę efektywności energetycznej.

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wody z podziałem według deklarowanych profili obciążeń ɳwh w %

Stara i nowa etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Stara etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła
Stara etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Od 1 stycznia 2015 roku wzór i zasady etykietowania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła określało unijne rozporządzenie delegowane 812/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do G.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo dotyczące podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła zawierająca klasy energetyczne pd A+ do F.


Energooszczędny pojemnościowy podgrzewacz do wody


Przewiń do góry
X