fbpx

Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Od 1 stycznia 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody. Wzór i zasady etykietowania dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody określa unijna dyrektywa 812/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu konwencjonalnego podgrzewacza wody
  3. Piktogram określający funkcje podgrzewania wody, z uwzględnieniem deklarowanego profilu obciążeń, wyrażany odpowiednią literą od XXXS do XXL
  4. Skala klas efektywności energetycznej od A do G
  5. Klasa efektywności energetycznej
  6. Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wewnątrz budynków) w decybelach (dB) – w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej
  7. Roczne zużycie energii elektrycznej w kilowatogodzinach (kWh) biorąc pod uwagę energię końcową i/lub roczne zużycie paliwa w gigadżulach (GJ) biorąc pod uwagę wartość opałową (pod względem ciepła spalania).
  8. Oznaczenie informujące o możliwych oszczędnościach w przypadku używania podgrzewaczy zdolnych do pracy poza obciążeniem szczytowym.

Profile obciążeń stosowane do oceny klasy efektywności energetycznej podgrzewaczy wody

Do oceny efektywności energetycznej podgrzewaczy wody stosowane są profile obciążeń. Profil obciążeń oznacza zdefiniowaną w przepisie określoną kolejność (w czasie doby) czerpania wody o określonej temperaturze i natężeniu przepływu, co odpowiada wymaganej dobowej wydajności urządzenia. Profile dobowe (jest ich siedem) określa się oznaczeniami od 3XS do XL.

Uproszczone profile obciążeń dla podgrzewaczy c.w.u.

Na etykiecie energetycznej podgrzewacza ciepłej wody znajduje się zawsze oznaczenie klasy efektywności energetycznej (od A +++ do G), oraz oznaczenie deklarowanego profilu obciążeń (od 3XS do XXL) dla tej klasy. W zależności od osiąganej sprawności ɳwh dla deklarowanego profilu obciążeń, urządzenie ma przydzieloną odpowiednią klasę efektywności energetycznej.

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wody z podziałem według deklarowanych profili obciążeń ɳwh w %

Stara i nowa etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Stara etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody
Stara etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Od 1 stycznia 2015 roku wzór i zasady etykietowania konwencjonalnych podgrzewaczy wody określało unijne rozporządzenie delegowane 812/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do G.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo dotyczące konwencjonalnych podgrzewaczy wody. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna konwencjonalnych podgrzewaczy wody zawierająca klasy energetyczne pd A+ do F.


Energooszczędny pojemnościowy podgrzewacz do wody


Przewiń do góry
X