Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta obejmuje:

  • od 1 stycznia 2015 roku 7 klas energetycznych od A do G
  • od 1 stycznia 2017 roku od A+ do F

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu konwencjonalnego podgrzewacza wody
3. piktogram określający funkcje podgrzewania wody, z uwzględnieniem deklarowanego profilu obciążeń, wyrażany odpowiednią literą (od XXXS do XXL – patrz tabelka poniżej)
4. skala klas efektywności energetycznej od A do G
5. klasa efektywności energetycznej
6. poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wewnątrz budynków) w decybelach (dB) – w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej
7. roczne zużycie energii elektrycznej w kilowatogodzinach (kWh) biorąc pod uwagę energię końcową i/lub roczne zużycie paliwa w gigadżulach (GJ) biorąc pod uwagę wartość opałową (pod względem ciepła spalania).
8. Oznaczenie informujące o możliwych oszczędnościach w przypadku używania podgrzewaczy zdolnych do pracy poza obciążeniem szczytowym