fbpx

Klimatyzator z funkcją chłodzenia

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją chłodzenia (z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych)

Jednolity wzór etykiety obowiązujący we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta obejmuje:

  • od 01.01.2013  7 klas energetycznych od A do G
  • od 01.01.2015 klasy od A+ do F
  • od 01.01.2017 klasy od A++ do E
  • od 01.01.2019 klasy od A+++ do D

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy wyróżniają wybrane parametry wydajności.

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją chłodzenia - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją chłodzenia

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją chłodzenia

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu klimatyzatora z funkcją chłodzenia
3. piktogram obrazujący klimatyzator z funkcją chłodzenia

Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (skrót „SEER”: Seasonal Energy Efficiency Ratio) oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego i jest oznakowany wentylatorem i falą powietrza w kolorze niebieskim.

4. skala klas efektywności energetycznej od A do G
5. klasa efektywności energetycznej
6. obciążenie obliczeniowe dla trybu chłodzenia  – informuje o wydajności chłodzenia w sezonie chłodniczym (w kW)
7. wartość wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej (SEER)
8. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
9. poziom emisji hałasu oddzielnie dla jednostek wewnętrznych w decybelach (dB)
10. poziom emisji hałasu oddzielnie dla jednostek zewnętrznych w decybelach (dB)

 

Wartość współczynnik EER nie jest stała, ponieważ zależy od warunków klimatycznych panujących na danym obszarze oraz od tego jak się te warunku zmieniają. Ponieważ, z tych powodów okresowa sprawność urządzenia chłodniczego EER znacznie się zmienia (na przykład od 15 % do 33%), dlatego od 1 stycznia 2013 roku zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 626/2011 wszystkie klimatyzatory typu powietrze-powietrze o mocy chłodniczej do 12 KW podlegać będą dyrektywie UE dotyczącej ErP, zgodnie z którą postanowiono posługiwać się (zamiast wartością EER, ang. Energy Efficiency Ratio) tzw. średnią sprawnością ważoną oznaczoną nazwą SEER , gdzie wagą jest temperatura zewnętrzna i czasie).

Klimatyzatory typu „split”, klimatyzatory okienne oraz ścienne powinny mieć nową skalę z klasami od A do G i dodatkowym symbolem „+”, uwzględnianym co dwa lata aż do osiągnięcia najwyższej klasy A+++.

Jedynie klimatyzatory jedno- i dwukanałowe zostały wyłączone z tej klasyfikacji.

Klimatyzatory dwukanałowe – są to klimatyzatory, w których podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze wlotowe skraplacza (lub parowacza) wprowadzane jest z zewnątrz jednym kanałem do urządzenia chłodniczego i odprowadzane na zewnątrz przy użyciu drugiego kanału Urządzenia takie zamontowane są wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia, przy ścianie.
Klimatyzatory jednokanałowe – są to klimatyzatory, w których podczas chłodzenia (lub ogrzewania) powietrze wlotowe skraplacza (lub parowacza) wprowadzane jest z wewnątrz pomieszczenia, a odprowadzane jest na zewnątrz tego pomieszczenia. Całe urządzenie znajduje się również wewnątrz danego pomieszczenia.

Współczynnik współczynnika efektywności energetycznej wytwarzania chłodu EER oznacza stosunek deklarowanej wydajności chłodniczej [kW] do znamionowego poboru mocy na potrzeby chłodzenia [kW] urządzenia podczas pracy w trybie chłodzenia w standardowych warunkach znamionowych.

Jeżeli na przykład klimatyzator ma moc 2 kW i osiąga taką moc pobierając prąd w ilości 1 kW to wtedy EER wynosi 2.

Od 01.01.2013 roku każda model klimatyzatora powinien zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej

Rozporządzenie 626/2011 wprowadza nowy wzór etykiety klimatyzatorów , z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- lub dwukanałowych.

Poniżej przedstawiona jest etykieta klimatyzatora o odwróconym obiegu (z pompą ciepła) w klasie efektywności energetycznej A .

Podano też na najbliższe 4 lata następujący harmonogram wprowadzania nowych etykiet klas efektywności energetycznej odnośnie większych wymagań dla klimatyzatorów wprowadzonych w tym okresie do sprzedaży:

od dnia 1 stycznia 2013 r.: A, B, C, D, E, F, G;
od dnia 1 stycznia 2015 r.: A+, A, B, C, D, E, F;
od dnia 1 stycznia 2017 r.: A++, A+, A, B, C, D, E;
od dnia 1 stycznia 2019 r.: A+++, A++, A+, A, B, C, D

Przewiń do góry
X