fbpx

Klimatyzator jednokanałowy o odwróconym obiegu

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów jednokanałowych o odwróconym obiegu

Jednolity wzór etykiety obowiązujący we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej

Jednolity wzór etykiety obowiązujący we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Etykieta obejmuje maksymalnie 7 klas energetycznych od „A+++” do „D” od 2013 roku

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy wyróżniają wybrane parametry wydajności.

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów jednokanałowych o odwróconym obiegu - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów jednokanałowych o odwróconym obiegu

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów jednokanałowych o odwróconym obiegu

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu klimatyzatora jednokanałowego o odwróconym obiegu

3. piktogram obrazujący klimatyzator jednokanałowy z funkcją chłodzenia

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej (skrót„EER”: Energy Efficiency Ratio) dla chłodzenia z oznakowaniem w postaci wentylatora i fali powietrza w kolorze niebieskim. Uwzględnia zużycie energii elektrycznej dla wszystkich trybów pracy urządzenia.

3.1. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do G
3.2. klasa efektywności energetycznej
3.3. wydajność znamionowa dla trybu chłodzenia (w kW)
3.4. wartość wskaźnika efektywności energetycznej (EER)

EER oznacza stosunek deklarowanej wydajności chłodniczej [kW] do znamionowego poboru mocy na potrzeby chłodzenia [kW] urządzenia podczas pracy w trybie chłodzenia w standardowych warunkach znamionowych.

3.5. godzinowe zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/60 minut

4. piktogram obrazujący klimatyzator jednokanałowy z funkcją ogrzewania

Znamionowy wskaźnik efektywności (skrót„COP”: Coefficient of Performance) dla ogrzewania z oznakowaniem w postaci wentylatora i fali powietrza fali w kolorze czerwonym. Uwzględnia zużycie energii elektrycznej dla wszystkich trybów pracy urządzenia.

4.1. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do G
4.2. klasa efektywności energetycznej
4.3. wydajność znamionowa dla trybu ogrzewania (w kW)
4.4. wartość wskaźnika efektywności energetycznej (EER)

COP oznacza stosunek deklarowanej wydajności grzewczej [kW] do znamionowego poboru mocy na potrzeby ogrzewania [kW] urządzenia podczas pracy w trybie grzania w standardowych warunkach znamionowych.

4.5. godzinowe zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/60 minut

5. poziom emisji hałasu dla jednostek wewnętrznych w decybelach (dB)

Przewiń do góry
X