fbpx

Klimatyzator dwukanałowy z funkcją chłodzenia

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów dwukanałowych z funkcją chłodzenia

Jednolity wzór etykiety obowiązujący we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Etykieta obejmuje maksymalnie 7 klas energetycznych od „A+++” do „D” od 2013 roku

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy wyróżniają wybrane parametry wydajności.

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów dwukanałowych z funkcją chłodzenia - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów dwukanałowych z funkcją chłodzenia

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów dwukanałowych z funkcją chłodzenia

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu klimatyzatora dwukanałowego z funkcją chłodzenia
3. piktogram obrazujący klimatyzator dwukanałowy z funkcją chłodzenia

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej (skrót„EER”: Energy Efficiency Ratio) dla chłodzenia z oznakowaniem w postaci wentylatora i fali powietrza w kolorze niebieskim. Uwzględnia zużycie energii elektrycznej dla wszystkich trybów pracy urządzenia.

4. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do G
5. klasa efektywności energetycznej
6. wydajność znamionowa dla trybu chłodzenia (w kW)
7. wartość wskaźnika efektywności energetycznej (EER)

EER oznacza stosunek deklarowanej wydajności chłodniczej [kW] do znamionowego poboru mocy na potrzeby chłodzenia [kW] urządzenia podczas pracy w trybie chłodzenia w standardowych warunkach znamionowych.

8. godzinowe zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/60 minut
9. poziom emisji hałasu dla jednostek wewnętrznych w decybelach (dB)

Przewiń do góry
X