Informacje o wynikach kontroli etykiet energetycznych opraw oświetleniowych

Informacje o wynikach kontroli etykiet energetycznych opraw oświetleniowych
Pixabay / @ Pexels

Celem kontroli UOKiK było sprawdzenie czy dostawcy i sprzedawcy opraw oświetleniowych prawidłowo sporządzają i uwidaczniają etykiety energetyczne informujące o zużyciu energii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 roku ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE, oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji nr 874/2012 z dnia 12 lipca2012 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych.

Zasady, procedury kontroli oraz sankcje określiła ustawa z 14 września 2012 roku o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią. Zakresem podmiotowy kontroli etykiet energetycznych opraw oświetleniowych objęto 110 przedsiębiorców, w tym:

  • 71 placówek sprzedawców detalicznych
  • 5 sprzedawców hurtowych
  • 2 placówki producenta
  • 1 placówkę importera

Łącznie skontrolowano395 opraw oświetleniowych.

Wyniki kontroli etykiet energetycznych opraw oświetleniowych.

Ogółem zakwestionowano 88 wyrobów (22,3%). Wykryto m.in. następujące niezgodności:

  • w 50 przypadkach na wyrobie brakowało etykiety energetycznej
  • w 35 przypadkach etykieta energetyczna została nieprawidłowo sporządzona
  • w 15 przypadkach etykieta energetyczna została nieprawidłowo umieszczona
  • wśród opraw oświetleniowych wprowadzanych do obrotu w opakowaniu wraz ze źródłami światła, które mogą być wymieniane w oprawie przez użytkownika w 7 przypadkach brakowało oryginalnego opakowania albo informacji w innej formie o źródle światła

Wyniki kontroli

Na 395 sprawdzonych modeli opraw oświetleniowych łącznie zakwestionowano 88 (22,3%), z uwagi na brak etykiety energetycznej lub jej nieprawidłowe sporządzenie (niezgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012). Zatem konsumenci nie byli prawidłowo poinformowani przed podjęciem decyzji zakupowej o tym do jakiej klasy źródeł światła oprawa jest przystosowana lub czy źródła światła są wymienne, co mogło doprowadzić do większego zużycia energii elektrycznej, nie zadziałania oprawy lub nieświadomego zakupu oprawy z niewymiennymi źródłami światła LED. Ponadto brak oznaczenia nazwy dostawcy (producenta) lub modelu może utrudniać konsumentowi reklamowanie towaru.

Działania Inspekcji Handlowej

W 34 przypadkach wystąpiono o podjęcie przez przedsiębiorców działań naprawczych. We wszystkich przypadkach działania zostały podjęte. Działania naprawcze polegały, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, na dołączeniu etykiet energetycznych lub ich poprawieniu zgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012. Należy nadmienić, iż niektóre niezgodności dotyczyły tego samego modelu oprawy np. etykieta energetyczna, która została nieprawidłowo sporządzona, była zarazem nieprawidłowo umieszczona.

W pozostałych przypadkach działania dobrowolne polegające na dołączeniu etykiet energetycznych lub ich poprawieniu zgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012 zostały podjęte już w trakcie kontroli. 8 spraw jest w toku do momentu sporządzenia informacji.

Kary nałożone przez Inspekcję Handlową

W 20 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 17 ustawy o etykietowaniu energetycznym. Najniższa możliwa wysokość kary, jaką może nałożyć wojewódzki inspektor IH za brak lub nieprawidłową etykietę albo jej niewłaściwe umieszczenie, wynosi obecnie 4 583 zł. Do chwili sporządzenia niniejszej informacji wydano 3 decyzje nakładające kary pieniężne w łącznej wysokości 13 749 zł.

Porady dla konsumentów przy zakupie opraw oświetleniowych

Przy zakupie oprawy oświetleniowej zwracajmy uwagę na informację umieszczoną na etykiecie energetycznej dołączonej do oprawy. Obowiązek umieszczania etykiet energetycznych dotyczy najbardziej popularnych i oferowanych konsumentom opraw oświetleniowych. Etykieta energetyczna powinna być umieszczona albo blisko wystawionej oprawy oświetleniowej, aby była identyfikowalna jako etykieta towarzysząca modelowi bez konieczności odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie albo w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej widocznych informacji o wystawionej oprawie oświetleniowej (np. ceny lub informacji technicznych) w punkcie sprzedaży.

Etykieta energetyczna zawiera różne informacje, które mają ułatwić klientowi podjęcie decyzji o zakupie. Do najważniejszych z nich należy zakres klas efektywności energetycznej źródeł światła wykorzystywanych lub mogących być użytych w oprawie oraz informacje o oprawie oświetleniowej, które występują na wszystkich etykietach niezależnie od rodzaju oprawy tzn. nazwa dostawcy lub jego znak towarowy, oznaczenie modelu dostawcy (co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model oprawy od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy), rodzaj źródła światła, do których przystosowana jest dana oprawa.

Pozwalają one na porównywanie opraw oświetleniowych w celu podjęcia odpowiedniego wyboru, tak aby dostosować oświetlenie do potrzeb użytkownika. Należy pamiętać, że im wyższa klasa efektywności energetycznej zastosowanej w oprawie lampy elektrycznej (lub lamp elektrycznych), tym niższe zużycie energii, a co za tym idzie również niższe rachunki za prąd.

Jednak nie do wszystkich opraw oświetleniowych mają być dołączone etykiety. Etykiet nie muszą posiadać oprawy, które są zasilane bateriami lub są przeznaczone do celów innych niż oświetlenie pomieszczeń np. przeznaczone do terapii fotodynamicznej, ogrodnictwa, pielęgnacji zwierząt, używane jako produkty owadobójcze, do ogrzewania lub sygnalizacji ulicznej albo oznaczania przeszkód lotniczych.

źródło: UOKiK

Oprawa oświetleniowa

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top