FlowChar. Projekt który pozwala na równoczesną produkcję czystej wody, energii elektrycznej i ciepła

FlowChar. Projekt który pozwala na równoczesną produkcję czystej wody, energii elektrycznej i ciepła
Pixabay / @ FelixMittermeier

Połączenie produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz uzdatnionej wody za pomocą jednej, kompleksowej technologii zakłada projekt FlowChar, realizowany przez badaczki Politechniki Śląskiej. Pomysł ma przyczynić się do zapobiegania kryzysowi wodnemu związanemu z wyczerpywaniem się zasobów czystej wody.

Dwuletni projekt realizowany będzie przez dr inż. Agnieszkę Korus i mgr inż. Paulinę Wienchol z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wsparcie merytoryczne zadeklarowali również naukowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz SINTEF Energy Research, renomowanego norweskiego instytutu badawczego.

Skutecznym sposobem na złagodzenie zmian klimatu jest produkcja ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, na przykład na drodze konwersji termicznej, takiej jak zgazowanie biomasy. Ten znany już od lat proces zostanie zastosowany również w projekcie FlowChar, w którym badana będzie możliwość zintegrowania zgazowania biomasy z produkcją czystej wody (poprzez metodę „przepływowej dejonizacji pojemnościowej”) wody słonawej lub morskiej – informują twórcy projektu z Politechniki Śląskiej.

Koncepcja ta ma na celu zapobieganie kryzysowi wodnemu związanemu z wyczerpywaniem się zasobów czystej wody, który wraz globalnym ociepleniem jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych, z którymi ludzkość będzie musiała się zmierzyć w nadchodzących latach.

Połączenie produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz uzdatnionej wody jedną, kompleksową technologią sprawdziłoby się w miejscach, w których podłączenie mediów jest utrudnione. Rozwiązanie to byłoby szczególnie pożądane dla sektora rolniczego, który generuje znaczne ilości biomasy odpadowej, zużywa sporo energii elektrycznej i ciepła procesowego, a jednocześnie ma duże zapotrzebowanie na wodę. Zastosowanie takiego systemu w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w pobliżu źródła wody słonawej lub morskiej pozwoliłoby im na uniezależnienie się od sieci energetycznej, wodociągowej oraz regularnych dostaw paliwa.

Koncepcja zintegrowanego systemu zgazowania i odsalania polega na tym, że karbonizat, czyli stały materiał powstający podczas konwersji biomasy, kierowany jest do instalacji oczyszczania wody, gdzie jony obecne w zasolonej wodzie adsorbowane są na jego powierzchni. Następnie nasycony jonami sodu karbonizat zawracany jest do procesu zgazowania. Zaletą takiego rozwiązania jest zastąpienie komercyjnie produkowanego węgla aktywowanego elektrodą z materiału półodpadowego, a także wykorzystanie katalitycznych właściwości sodu do poprawienia sprawności procesu zgazowania.

Pierwsza część studium wykonalności proponowanej koncepcji przewidziana jest w ramach projektu FlowChar. Projekt został wyłoniony w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Small Grant Scheme 2020, finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na projekty badawcze realizowane przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top