Etykieta energetyczna dla telewizorów

Wzór i zasady etykietowania telewizorów określa unijne rozporządzenie delegowane 1062/2010. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Klasy efektywności energetycznej dla telewizorów

Maksymalnie 7 klas od A+++ do G

A+++ A++ A+ A B C D E F G
<0.10 <0.16 <0.23 <0.30 <0.42 <0.60 <0.80 <0.90 <1.00 >1.00

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla telewizorów - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla telewizorów

Etykieta energetyczna dla telewizorów

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu telewizora
3. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
4. klasa efektywności energetycznej
5. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok) – w oparciu o założenie 4 godzinnego
oglądania w ciągu dnia przez 365 dni w roku (nie zużycie na godzinę lub dzienne)
6. moc urządzenia w Watach – zużycie energii elektrycznej po włączeniu (nie zużycie na godzinę)
7. informacja o istnieniu lub braku głównego wyłącznika urządzenia – dostępność funkcji wyłączenia (nie stand-by) – w przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 0,01 Watt
8. rozmiar przekątnej widzialnej ekranu w calach (inch) i centymetrach (cm)