fbpx

Etykieta energetyczna dla telewizorów

Etykieta energetyczna dla telewizorów

Etykieta energetyczna dla telewizorów

Etykieta energetyczna dla telewizorów

Wzór i zasady etykietowania telewizorów określa unijne rozporządzenie delegowane 1062/2010. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu telewizora
  3. Skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
  4. Klasa efektywności energetycznej
  5. Roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok) – w oparciu o założenie 4 godzinnego oglądania w ciągu dnia przez 365 dni w roku (nie zużycie na godzinę lub dzienne)
  6. Moc urządzenia w Watach (W)- zużycie energii elektrycznej po włączeniu (nie zużycie na godzinę)
  7. Informacja o istnieniu lub braku głównego wyłącznika urządzenia – dostępność funkcji wyłączenia (nie stand-by) w przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczający 0,01 Watt
  8. Rozmiar przekątnej widzialnej ekranu w calach (inch) i centymetrach (cm)

Klasy efektywności energetycznej dla telewizorów

Klasa efektywności energetycznej informuje kupującego, jak dużo energii będzie zużywał telewizor w trakcie swojej pracy. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje maksymalnie 7 klas efektywności energetycznej dla telewizorów od A+++ do G

A+++A++A+ABCDEFG
<0.10<0.16<0.23<0.30<0.42<0.60<0.80<0.90<1.00>1.00

Roczne zużycie energii przez telewizor

Roczne zużycie energii elektrycznej dla telewizorów liczone jest w kilowatogodzinach kWH/annum (rok) w oparciu o założenie 4 godzinnego oglądania telewizora w ciągu dnia przez 365 dni w roku, a nie jako zużycie na godzinę lub dzienne.

Jak jest wyliczana szacunkowa wartość rocznego zużycia energii?

Unijny regulator przyjął wzór: E= 1,46 * P, gdzie P, to opisany wcześniej średni pobór mocy w stanie włączonym, a E to szacowane zużycie roczne wyrażone w kWh. Zatem jeżeli np. telewizor pobiera średnio w trybie włączonym 45 watów, to zgodnie z powyższym wzorem szacowane roczne zużycie energii wyniesie 1,46 * 45, czyli ok. 66 kWh.
Współczynnik 1,46 oznacza że telewizor jest używany przez 1460 godzin rocznie, czyli przez 4 godziny dziennie.

Uwaga! Jeżeli z telewizora korzystamy rzadziej niż 4 godziny dziennie, to liczba zużytych kilowatogodzin na pracę telewizora będzie mniejsza. W przypadku gdy z telewizora korzystamy częściej i dłużej to wartość rocznego zużycia energii elektrycznej będzie dużo wyższa.

Moc telewizora

Moc telewizora liczona jest w Watach (W) jako zużycie energii elektrycznej po włączeniu, a nie zużycie na godzinę.

Pomiaru poboru mocy w trybie włączenia dokonuje się w temperaturze 23 st. C przy użyciu dynamicznego sygnału wideo (stanowi on treść typowego przekazu telewizyjnego), przy czym chwilowy pobór mocy jest mierzony przez 10 minut, a wartość umieszczana na etykiecie to średni pobór mocy w czasie pomiaru.

Uwaga! Pomiar poboru mocy telewizora dokonywany jest po wyłączeniu ewentualnej funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu do oświetlenia otaczającego. Funkcja ta dostępna w wybranych modelach może mieć zauważalny wpływ na zużycie energii.

Uwaga! W przypadku gdy badany telewizor ma funkcję dostosowania luminancji ekranu do jasności otoczenia, a użytkownik nie może jej wyłączyć, wartość pomiaru poboru mocy pozyskiwana jest przy stałym, zewnętrznym oświetleniu czujnika światłem o natężeniu nie mniejszym niż 300 luksów.

Przycisk oszczędzania energii w telewizorze

Kupując telewizor, możesz spotkać się z modelami, które posiadają dodatkowy przycisk, za pomocą którego po wyłączeniu telewizora można go przełączyć w specjalny tryb oszczędzania energii. Po jego naciśnięciu pobór energii będzie bliski zeru.

Przekątna ekranu

Przekątna ekranu podawane jest w calach i centymetrach. 1 cal to około 2,5 centymetra. Parametr ten określa wielkość telewizora.

Rozdzielczość ekranu

Rozdzielczość ekranu mierzoną jest w pikselach. Im większa rozdzielczość ekranu, tym obraz jest wyraźniejszy i wrażenie odbioru lepsze.

Stara i nowa etykieta energetyczna dla telewizorów

Od 30 listopada 2011 roku wzór i zasady etykietowania telewizorów określało unijne rozporządzenie delegowane 1062/2010 zawierające 7 klas energetycznych od A do G.

Od 1 stycznia 2014 roku etykieta energetyczna dla telewizorów wprowadzonych do obrotu po tym terminie zawierała 7 klas energetycznych od A+ do F.

Od 1 stycznia 2019 roku etykieta energetyczna dla telewizorów wprowadzonych do obrotu po tym terminie zawierała 7 klas energetycznych od A++ do E

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe unijne prawo dotyczące telewizorów. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna dla telewizorów zawierająca klasy energetyczne od A+++ do D.


Jak kupić energooszczędny telewizor


Przewiń do góry
X