fbpx
Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Wzór i zasady etykietowania dla okapów kuchennych określa unijna dyrektywa 65/2014. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala konsumentowi na rzetelne porównanie urządzeń różnych producentów w każdym z krajów Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla okapów kuchennych. Obowiązywać zaczęła nowa 7 stopniowa skala klas efektywności energetycznej od A do G. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje skala od A+ do F. Od 1 stycznia 2018 roku od A++ do E. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie skala od A+++ do D.

Wprowadzenie polityki oznaczania okapów etykietą ma poprawić wydajność urządzeń i ich energooszczędność.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu okapu kuchennego
  3. Skala klas efektywności energetycznej od A do G do użytku domowego
  4. Klasa efektywności energetycznej
  5. Roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
  6. Klasa wydajności przepływu dynamicznego – wyliczana w tzw. optymalnym punkcie pracy, czyli przy maksymalnej wydajności przepływu dynamicznego w oparciu o uzyskane natężenie przepływu, różnicę ciśnienia statycznego oraz pobór mocy przez okap
  7. Klasa sprawności oświetlenia – oznacza stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia do nominalnego poboru mocy systemu oświetlenia. Oblicza się ją w luksach na wat (lux/W)
  8. Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń – wyliczana na podstawie masy zanieczyszczeń osadzonych na filtrach przeciwtłuszczowych i przewodach powietrza okapu
  9. Poziom emitowanego hałasu wyrażony w dB – poziom hałasu przy najwyższym ustawieniu w trakcie normalnej pracy

Przewiń do góry
X