Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Wzór i zasady etykietowania dla okapów kuchennych  określa unijna dyrektywa 65/2014. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala konsumentowi na rzetelne porównanie urządzeń różnych producentów w każdym z krajów Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla okapów kuchennych. Obowiązywać zaczęła nowa 7 stopniowa skala klas efektywności energetycznej od A do G. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje skala od A+ do F.

Z każdym kolejnym rokiem skala klas ma się zmniejszać

  • od 1 stycznia 2018 roku od A++ do E
  • od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie skala od A+++ do D

Wprowadzenie polityki oznaczania okapów etykietą ma poprawić wydajność urządzeń i ich energooszczędność.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

etykieta energetyczna dla okapu - wlaczoszczedzanie.pl

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu okapu kuchennego
3. skala klas efektywności energetycznej od A do G do użytku domowego
4. klasa efektywności energetycznej
5. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
6. klasie wydajności przepływu dynamicznego – wyliczana w tzw. optymalnym punkcie pracy, czyli przy maksymalnej wydajności przepływu dynamicznego w oparciu o uzyskane natężenie przepływu, różnicę ciśnienia statycznego oraz pobór mocy przez okap
7. klasie sprawności oświetlenia –  oznacza stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia do nominalnego poboru mocy systemu oświetlenia. Oblicza się ją w luksach na wat (lux/W)
8.klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń – wyliczana na podstawie masy zanieczyszczeń osadzonych na filtrach przeciwtłuszczowych i przewodach powietrza okapu
9. poziomie emitowanego hałasu wyrażony w dB – poziom hałasu przy najwyższym ustawieniu w trakcie normalnej pracy