Wzór i zasady etykietowania dla okapów kuchennych określa unijna dyrektywa 65/2014. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala konsumentowi na rzetelne porównanie urządzeń różnych producentów w każdym z krajów Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla okapów kuchennych. Obowiązywać zaczęła nowa 7 stopniowa skala klas efektywności energetycznej od A do G. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje skala od A+ do F.

Z każdym kolejnym rokiem skala klas ma się zmniejszać

 • od 1 stycznia 2018 roku od A++ do E
 • od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie skala od A+++ do D

Wprowadzenie polityki oznaczania okapów etykietą ma poprawić wydajność urządzeń i ich energooszczędność.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych
Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych
 1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
 2. Identyfikator modelu okapu kuchennego
 3. Skala klas efektywności energetycznej od A do G do użytku domowego
 4. Klasa efektywności energetycznej
 5. Roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
 6. Klasa wydajności przepływu dynamicznego – wyliczana w tzw. optymalnym punkcie pracy, czyli przy maksymalnej wydajności przepływu dynamicznego w oparciu o uzyskane natężenie przepływu, różnicę ciśnienia statycznego oraz pobór mocy przez okap
 7. Klasa sprawności oświetlenia –  oznacza stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia do nominalnego poboru mocy systemu oświetlenia. Oblicza się ją w luksach na wat (lux/W)
 8. Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń – wyliczana na podstawie masy zanieczyszczeń osadzonych na filtrach przeciwtłuszczowych i przewodach powietrza okapu
 9. Poziom emitowanego hałasu wyrażony w dB – poziom hałasu przy najwyższym ustawieniu w trakcie normalnej pracy

Jak wybrać energooszczędny okap kuchenny

Jak kupić okap kuchenny, oraz zasady energooszczędnego korzystania z okapu kuchennego