fbpx

Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ maxxyustas

Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD i RTV

Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ maxxyustas

Przyjęty w Unii Europejskiej obowiązkowy system etykietowania produktów wykorzystujących energię nałożył na ich dostawców (producentów, importerów) i dystrybutorów (sprzedawców) nowe obowiązki związane z informowaniem konsumentów o parametrach technicznych oferowanych urządzeń.

Obowiązki dostawcy (producenta, importera) produktu

Dostawca to producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer mający siedzibę w Unii Europejskiej, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku na terytorium tych państw sprzęt elektryczny.

Do obowiązków dostawcy produktu należy:

  • sporządzenie dokumentacji technicznej urządzenia – jest to zbiór wszelkich informacji o parametrach technicznych sprzętu
  • przechowywanie dokumentacji technicznej przez okres pięciu lat
  • udostępnianie dokumentacji technicznej organom kontrolującym – w Polsce organem kontrolnym jest Inspekcja Handlowa, oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • opracowanie wzoru etykiety i karty produktu w języku polskim
  • dołączenie etykiety i karty produktu do każdego egzemplarza urządzenia
  • bezpłatne dostarczenie etykiet dystrybutorom

Uwaga! Odpowiedzialność za rzetelność informacji podanych na etykiecie i w karcie produktu zawsze spoczywa na dostawcy urządzenia. Dostawca nie może umieszczać na etykiecie i w karcie oferowanego urządzenia znaków, symboli lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd w odniesieniu do poziomu zużycia energii elektrycznej.

Obowiązki dystrybutora (sprzedawcy) produktu

Dystrybutor to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży ratalnej lub wystawia do sprzedaży produkt wykorzystujący energię, po jego wprowadzeniu do obrotu przez dostawcę.

Dystrybutor to sprzedawca urządzeń zasilanych energią, ale także przedsiębiorca oferujący je na wynajem (np. w ramach umowy leasingu). Za dystrybutora uznaje się sprzedawcę, który oferuje swoje produkty ich ostatecznym użytkownikom.

Do obowiązków dystrybutora produktu należy:

  • umieszczenie etykiet na oferowanych produktach w punkcie sprzedaży, w taki sposób, żeby były one wyraźnie widoczne – na zewnątrz urządzenia, z przodu lub na górze
  • udostępnienie karty produktu w momencie sprzedaży odbiorcy końcowemu w przypadku sprzedaży lub wynajmu na odległość – np. za pośrednictwem Internetu, sprzedaży wysyłkowej
  • udostępnienie konsumentowi wymaganych danych technicznych o produkcie przed dokonaniem przez niego zakupu

Uwaga!Zakazane jest wprowadzanie do obrotu sprzętu, do którego nie dołączono etykiety energetycznej i karty produktu. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą dostawcom i dystrybutorom wysokie kary pieniężne.

Uwaga!Oprócz obowiązków związanych z etykietowaniem, dostawcy i dystrybutorzy są zobowiązani do zamieszczenia w reklamach AGD informacji o klasie efektywności energetycznej, jeżeli w reklamie podają cenę lub informację o zużyciu przez dany sprzęt energii. Dotyczy to każdego rodzaju reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej lub w internecie, bez względu na formę.

Przewiń do góry
X