Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD

Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ maxxyustas

Przyjęty w Unii Europejskiej obowiązkowy system etykietowania produktów wykorzystujących energię nałożył na ich dostawców (producentów, importerów) i dystrybutorów  (sprzedawców) nowe obowiązki związane z informowaniem konsumentów o parametrach technicznych oferowanych urządzeń.