Polska stawia na fotowoltaikę. Jakie zmiany przynosi 2021 rok?

Polska stawia na fotowoltaikę. Jakie zmiany przynosi 2021 rok?
@ Strefa Energii

Nowoczesny kraj, to kraj, który stawia na odnawialne źródła energii. Nikogo już chyba nie dziwi widok coraz większej liczby paneli fotowoltaicznych, które na dobre zagościły w naszym krajobrazie. Polacy doceniają nie tylko innowacyjność i opłacalność fotowoltaiki, ale także jej pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki zmianom w programie dofinansowań do OZE, w 2021 roku możemy się spodziewać jeszcze większej ilości instalacji.

Do niedawna ciężko było nam sobie wyobrazić, jak z energii ze słońca może powstawać dokładnie taki sam prąd jak ten, który pobieramy z elektrowni. Czerpanie energii z odnawialnych źródeł kojarzyło się czymś futurystycznym, mało kto wyobrażał sobie, że przeciętny Polak może sprawić sobie minielektrownię na własnym podwórku. A jednak – fotowoltaika coraz śmielej radzi sobie na naszym rynku energetycznym! Po zmianach, które przygotowało dla nas Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, także mieszkańcy bloków będą teraz mogli korzystać z zielonej energii!

Co nowego w OZE?

Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali, że w ramach rozwijania polityki czystego powietrza, rząd przygotowuje propozycję poszerzenia znanego nam już systemu prosumenckiego, a także wprowadzenie zmian w obowiązujących już regulacjach. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim nowe rozwiązania mają umożliwić korzystanie z energii grupom odbiorców, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości, czyli np. mieszkańcom bloków. Drugą najważniejszą zmianą ma być modyfikacja dotychczasowego modelu mechanizmu rozliczeń prosumentów. Projekt zostanie przekazany do dalszego etapu procesu legislacyjnego po wypracowaniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jego ostatecznej wersji. Wtedy też poznamy ostateczne ulgi i ułatwienia, które zapowiada Rząd.

Nowelizacja ustawy o OZE

Zmiany są dosyć dynamiczne. 27 stycznie 2021 roku pojawił się projekt nowelizacji ustawy o OZE, w którym m.in. zaprezentowano zmianę definicji małej instalacji, aby zwiększyć moc nominalną instalacji, w przypadku której nie będzie wymagane uzyskanie koncesji na sprzedaż energii – w stosunku do dotychczasowej granicy 500 kW.

Zgodnie z nową definicją, mała instalacja ma być rozumiana jako „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW”.

Fotowoltaika inwestycją przyszłości

Na większe zmiany jako konsumenci indywidualni na razie musimy jeszcze poczekać. Póki co, rząd prowadzi wypłacanie dofinansowań w ramach programu „Mój Prąd”, który okazał się ogromnym sukcesem. Jedna rzecz jest pewna – rząd zdecydował się na kontynuowanie programu w 2021 roku, więc możemy spodziewać się jeszcze częstszego widoku paneli na polskich dachach. Nic dziwnego – w końcu fotowoltaika jest pewną inwestycją, która zaczyna zwracać się już od pierwszego dnia użytkowania!

Jeżeli zdecydujemy się na inwestowanie w ten typ pozyskiwania energii, ważne jest, aby przed rozpoczęciem inwestycji dokładnie przyjrzeć się dostępnym na rynku usługom fotowoltaicznym. Jednym z liderów rynku fotowoltaicznego jest firma Strefa Energii. Eksperci firmy już na pierwszym, bezpłatnym spotkaniu oferują profesjonalną wizualizację domu z panelami fotowoltaicznymi. Następnie, oprócz montażu paneli fotowoltaicznych otrzymujemy także pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności, a także wieloletnią gwarancję i opiekę poinstalacyjną. W kwestii inwestycji, jak zwykle – warto więc zaufać specjalistom! Skontaktuj się ze Strefą Energii i zacznij płacić mniej za prąd!

źródło: materiał prasowy, sponsorowany

Rodzaje OZE czyli odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo wyprodukowane z biomasy. Różnego rodzaju biopaliw jest mnóstwo i występują one w formie gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można uważać biopaliwo jako nośnik energii odnawialnej.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii

Definicja, wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X