Uczelnie z Pomorza zdigitalizują i udostępnią on-line zbiory herbariów czyli zasuszonych, opisanych i sklasyfikowanych okazów roślin i grzybów

Uczelnie z Pomorza zdigitalizują i udostępnią on-line zbiory herbariów czyli zasuszonych, opisanych i sklasyfikowanych okazów roślin i grzybów
Strona z Herbarium vivum/ @ Hieronymus Harder / Public domain

Trzy uczelnie z Pomorza zdigitalizują i udostępnią on-line zbiory herbariów, czyli zasuszonych, opisanych i sklasyfikowanych okazów roślin i grzybów. W cyfrowym zielniku znajdzie się 486 tys. najbardziej cennych w kolekcji roślin. Dzięki temu łatwiejszy będzie dostęp do dorobku polskich badaczy.

Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański i Akademia Pomorska w Słupsku w najbliższych trzech latach zdigitalizują i udostępnią w internecie zbiory herbariów jednostek akademickich Pomorza. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w kraju.

Dzięki digitalizacji zasobów herbariów Pomorza, materiały zebrane przez polskich naukowców, a także okazy historyczne będą dostępne na całym świecie.

Udostępnienie cyfrowe zbiorów herbariów ma przełożyć się m.in. na rozpowszechnienie wiedzy o dokonaniach polskich naukowców. W ramach przedsięwzięcia zostanie zeskanowanych i udostępnionych w sieci łącznie 486 tys. najbardziej cennych w kolekcji roślin. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Całkowity koszt realizacji to 25 mln zł.

Dzięki przedsięwzięciu zmaleją koszty dostępu do zasobów herbariów i łatwiejszy stanie się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji o zasobach herbariów służbom publicznym i podmiotom zajmującym się zarządzaniem zasobami środowiska. Jak podaje uczelnia, będzie to również wsparcie w identyfikacji ewentualnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami chronionymi.

Przedsięwzięcie adresowane jest głównie do: pracowników nauki i administracji, doktorantów, redakcji czasopism naukowych, ale także użytkowników indywidualnych, to m.in. specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, pracownicy laboratoriów badawczych, projektanci urządzeń rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Herbarium, czyli zielnik to kolekcja zasuszonych okazów roślin i grzybów ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów. Terminem tym nazywana jest także instytucja naukowa zajmująca się gromadzeniem, badaniem i przechowywaniem wszelkiego typu zbiorów botanicznych i mykologicznych (grzyby i porosty), nie tylko zasuszonych.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top