Na poprawę jakości powietrza w aglomeracjach wpływa rolnictwo miejskie

Na poprawę jakości powietrza w aglomeracjach wpływa rolnictwo miejskie
Flickr / @ Simon Blackley / CC By ND 2.0

Rolnictwo miejskie sprzyja poprawie jakości powietrza w miastach. W ograniczeniu skutków zanieczyszczenia powietrza pomagają m.in. coraz bardziej popularne łąki kwiatowe.

Rolnictwo w miastach było i jest integralnie z tym miastem związane. W skali naszego kraju ok. 42% użytków rolnych zlokalizowanych jest na terenie miast, mniej więcej 8% gospodarstw rolnych to gospodarstwa rolne położone w obrębie administracyjnym miast

mówi prof. Barbara Filipek-Mazur z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Jednocześnie Filipek-Mazur zaznacza, że w krajach rozwiniętych rolnictwo w mieście nie służy już zapewnieniu łatwego dostępu do żywności.

Jeżeli chodzi o funkcje, jakie pełni rolnictwo w mieście, to są trzy zasadnicze: funkcja ekonomiczna, funkcja społeczna i funkcja środowiskowa.

W ocenie ekspertki funkcja ekonomiczna jest zdecydowanie lepiej realizowana przez gospodarstwa podmiejskie czy okołomiejskie, czyli takie, które znajdują się w promieniu do 30 km od miasta. Natomiast w miastach bardziej liczą się funkcje środowiskowe – poprawiające jakość powietrza, i funkcje społeczne.

Coraz częściej zwracamy uwagę na zagospodarowywanie dachów, tarasów, balkonów, a nawet i ścian, to jest niewątpliwie ta funkcja związana ze środowiskiem, bo chociażby zielone dachy mają ogromny wpływ na jakość powietrza w miastach, ponieważ pochłaniają zarówno zanieczyszczenia pyłowe, jak i zanieczyszczenia gazowe, tłumią hałas, zwiększają estetykę miasta i tworzą miejsca do rekreacji.

twierdzi Filipek-Mazur

Na świecie bardzo popularne są gospodarstwa zlokalizowane w pobliżu dużych miast, które mają na celu utrzymanie, przekazywanie tradycji kultury chłopskiej. W takich miejscach organizowane są warsztaty dla dzieci, dla osób starszych czy zajęcia terapeutyczne.

Inną formą rolnictwa w mieście są np. ogrody sensoryczne, nastawione przede wszystkim na odbiór wrażeń innymi zmysłami, niż wzrok. Są również ogrody wertykalne, oraz farmy kontenerowe. Poszukuje się różnych innych miejsc do zagospodarowania, niż typowe grunty.

Jak zaznacza ekspertka, trudno jest mówić o produkcji towarowej w miastach bo na jakość plonów wpływają tam bowiem zanieczyszczenia, wchodzące w skład smogu. Coraz częściej sadzone są tam rośliny zdolne do pochłaniania pyłów. Ich wykorzystanie ma wspomóc oczyszczanie powietrza w mieście.

W Krakowie mamy już kilka takich miejsc obsianych tzw. kwitnącymi łąkami, które nie tylko poprawiają estetykę miasta – kwitną przez cały okres od wiosny do późnej jesieni, ale również mają znaczący udział w ograniczeniu negatywnego skutku zanieczyszczenia powietrza.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top