Katalizator samochodowy

Katalizator samochodowy - wlaczoszczedzanie.pl -
Katalizator samochodowy / Flickr / @ Frank Derks / CC BY 2.0

Katalizator samochodowy (reaktor katalityczny) to część układu wydechowego wszystkich współczesnych pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym.

Spełnia on funkcję pozasilnikowego systemu zmniejszania ilości szkodliwych związków chemicznych w gazach wydechowych takich jak tlenki azotu, węglowodory i tlenek węgla.

Działanie reaktora opiera się na reakcji substancji zawartych w spalinach z katalizatorem. Optymalne warunki pracy katalizatora dobierane są dzięki sterowaniu silnikiem na podstawie danych z sondy lambda.

Przy silnikach o zapłonie iskrowym najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne TWC (od ang. Three Way Catalyst), które redukują tlenki azotu (NOx) oraz jednocześnie utleniają węglowodory (CH) i tlenek węgla (CO). Aby reakcje te mogły zachodzić równocześnie konieczne jest utrzymywanie współczynnika nadmiaru powietrza na poziomie λ=1.

Przy silnikach o zapłonie samoczynnym stosowane są reaktory utleniające, które powodują utlenienie związków CH i CO. Jednoczesna redukcja NOx jest w tym przypadku niemożliwa ze względu na fakt pracy tych silników na mieszankach ubogich.

Ze względu na rosnące wymagania ze strony norm emisji spalin pojedyncze reaktory katalityczne są zastępowane układami kilku reaktorów.

Scroll to Top