1952 rok, grudzień – Anglia – Wielki Smog Londyński

Jedną z pierwszych katastrof ekologicznych wywołanych działalnością przemysłową człowieka był smog, który ogarnął Londyn zimą 1952 roku. W ciągu pierwszych ośmiu dni toksyczna mgła zabiła cztery tysiące osób, a w ciągu następnych tygodni kolejne osiem tysięcy.

Mgła w Londynie zdarza się bardzo często, ale ta była czymś szczególnym, groźnym. Gęsta, żółta, drażniąca spowiła dolinę Tamizy. Z trudem widziało się koniec wyciągniętej ręki. Lekarze orzekli, że zagraża życiu ludzi z zaburzeniami oddechowymi. Na rogach ulic można się było zaopatrzyć w maseczki ochronne, lecz niewiele to pomogło.

Tragiczna katastrofa ekologiczna była skutkiem wyborów ekonomicznych Wielkiej Brytanii. Przez całe lata węgiel zasilał krajową gospodarkę. Opał był tani, niezastąpiony, stanowił główne źródło ciepła w gospodarstwach domowych. Jednak dym potrafił być duszący, a dostający się do atmosfery dwutlenek siarki zabójczy. To on przyczyniał się do kwaśnych deszczy.

Nadal jednak palono węglem. W 1952 roku elektryczność zapewniało Londynowi prawie czterdzieści elektrowni węglowych. Duża część transportu miejskiego opierała się na 20 tysiącach lokomotyw parowych.

W powojennej Wielkiej Brytanii węgiel był jednym z niewielu surowców eksportowych i stał się kluczowy dla napiętego krajowego budżetu. W brytyjskich kopalniach pracowało ponad siedemset tysięcy osób.

Politycy zdawali sobie sprawę z wpływu spalania węgla na środowisko. Wiedzieli również, że jakiekolwiek próba wprowadzenia ograniczeń w wydobyciu węgla mogłaby mieć tragiczne skutki dla osłabionej brytyjskiej gospodarki. Władza utrzymywała więc sprzedaż zagraniczną węgla eksportując surowiec wyższej jakości. Gorszy węgiel zostawał w kraju na użytek fabryk i gospodarstw domowych.

Tańszy węgiel określany mianem Nutty Slack miał formę brązowego, miękkiego proszku z niewielkimi grudkami. Był nieporównywalnie gorszy od czarnego węgla, ale większość londyńczyków nie mogła sobie w tych trudnych powojennych czasach pozwolić na nic więcej. Ogrzanie przeciętnego domu wymagało ogromnych ilości Nutty Slack. Tani węgiel brunatny był mało wydajny, a przy jego spalaniu wydzielało się o wiele więcej dymu i zanieczyszczeń.

Nikt się tym szczególnie nie przejmował aż do 1952 roku.

Na początku grudnia Londyn został nawiedzony przez gęstą mgłę oraz znaczne ochłodzenie powietrza. W konsekwencji mieszkańcy Londynu zużywali dużo większe niż zwykle ilości węgla do ogrzewania domów. Rozprzestrzenienie zanieczyszczonego powietrza poza miasto utrudniała także inwersja temperatury.

Powietrze zostało skażone wielkimi ilościami gazów oraz pyłu ze spalania węgla. Trudne warunki atmosferyczne doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Wysokie stężenie dwutlenku siarki w atmosferze uszkodziło układ oddechowy mieszkańców, a w efekcie zabiło tysiące Brytyjczyków.

Świadomi zagrożenia Londyńczycy jeszcze przez 4 lat musieli oddychać zanieczyszczonym powietrzem. Dopiero w roku 1956, brytyjski parlament uchwalił ustawę o ochronie czystości powietrza, co poprawiło sytuację w brytyjskich miastach.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top