Huragan Harvey w Teksasie

Huragan Harvey w Teksasie

2017 rok, sierpień – Teksas

Huragan Harvey

Harvey czyli najpotężniejszy cyklon tropikalny w Teksasie od 1961 roku, a więc od czasu niszczycielskiego Huraganu Carla, spowodował gigantyczne straty materialne i pozbawił życia wiele osób.

Linia teksańskiego wybrzeża uległa nieodwracalnym zmianom. Rozsianych wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej dziesiątki platform wiertniczych zostało uszkodzonych.

Ucierpiała część Teksasu nazywana petrochemicznym sercem USA. Wśród miast dotkniętych żywiołem znalazło się Houston, które jest czwartym co do wielkości miastem USA i zarazem głównym ośrodkiem przemysłu energetycznego, znanym w całym świecie. Stanęła niemal jedna trzecia część zdolności rafineryjnych kraju.

Fale sztormowe, powodzie i huraganowe wiatry doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Uszkodziły lub zniszczyły zbiorniki wypełnione ropą i niebezpiecznymi chemikaliami. Zanieczyszczona ropą została nie tylko gleba, ujęcia wody pitnej, ale też Zatoka Meksykańska.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top