Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal na Węgrzech

2010 rok, 4 października – Węgry – Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal

W dniu 4 października 2010 roku doszło na Węgrzech do największej katastrofy ekologicznej w historii tego kraju. W wyniku awarii do środowiska przedostało się ok 700.000 m³ toksycznej substancji tzw. czerwonego szlamu, który jest produktem ubocznym podczas produkcji aluminium. Szlam składał się głównie z nadających mu czerwoną barwę tlenków żelaza, który miał właściwości żrące ze względu na pozostałości rozpuszczonego wodorotlenku sodu.

Źródłem wycieku była huta aluminium firmy MAL zlokalizowana w miejscowości Ajka (ok 150 km od Budapesztu). Czerwony szlam składowany w specjalnym zbiorniku przerwał zabezpieczają go tamę.

Teren objęty wyciekiem czerwonego szlamu po katastrofie w hucie aluminum
@ Juhasz Peter, G ambrus / CC BY SA 2.0

Potok czerwonego szlamu zalał teren o powierzchni 10 km kwadratowych. Śmierć poniosło 10 osób, a ponad 200 odniosło obrażenia. Żrący wyciek spustoszył trzy wioski i zanieczyścił okoliczne tereny.

Spływ toksycznych substancji do rzeki Marcal (dopływu Dunaju) spowodował rozprzestrzenienie toksycznego zagrożenia na inne kraje leżące wzdłuż dunajskiego dorzecza. W samej rzecze Marcal doszło do całkowitego zaniku życia.

Dyrektor huty i wicedyrektor zostali skazani na 2,5 oraz 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Sześciu innych oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu – za spowodowanie przez zaniedbanie wypadku o skutku śmiertelnym, wykroczenia przeciwko mieniu publicznemu, złamanie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i spowodowanie poważnych szkód dla środowiska.

Mimo przeznaczenia milionów euro na oczyszczenie terenu i odbudowę zniszczonych wiosek setki hektarów nadal nie nadają się do uprawy. Mieszkańców skutki katastrofy ekologicznej i kontaktu z chemikaliami odczuwać będą jeszcze przez wiele lat.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top