Katastrofa tankowca MT Prestige u wybrzeży hiszpańskiej Galicji

2002 rok, 18 listopada – Hiszpania – Katastrofa tankowca MT Prestige u wybrzeży Galicji

W listopadzie 2002 roku w wyniku sztormu u wybrzeży Galicji tankowiec MT Prestige przewożący 77 tysięcy ton ciężkiego oleju napędowego uległ poważnemu uszkodzeniu. W wyniku wypadku z tankowca zaczęła się wydobywać oleista maź. Natychmiast podjęta akcja ratunkowa miała na celu odholowanie uszkodzonego tankowca jak najdalej od wybrzeży, gdzie planowano zająć się jego zabezpieczaniem.

Jeszcze przed zatonięciem ze statku wydostało się 5 tys. ton oleju tworząc 17 kilometrową plamę. Wiatry i prądy morskie zepchnęły ją w kierunku wybrzeży hiszpańskiej Galicji. 16 listopada olej dostał się na wybrzeże co spowodowało ogromne szkody w środowisku naturalnym. Oprócz środowiska ucierpiała także turystyka hiszpańska.

Statek zatonął 19 listopada przełamując się na pół, a na powierzchni wody jeszcze długo pojawiały się oleiste plamy o średnicy do 30 km.

Obecnie wrak spoczywa na głębokości 3,5 tysiąca metrów i jest prowizorycznie zabezpieczony przed kolejnymi wyciekami.

Przyczyną katastrofy tankowca była przestarzała konstrukcja statku, który powinien być wycofany z żeglugi kilka lat wcześniej.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top