Algorytm odpadowy wskaże jak szybko i z korzyścią dla środowiska pozbyć się odpadów poprodukcyjnych

Algorytm odpadowy wskaże jak szybko i z korzyścią dla środowiska  pozbyć się odpadów poprodukcyjnych
@ materiały prasowe

Twórcy aplikacji WasteMaster, łączącej wytwarzających odpady z firmami je odbierającymi i przetwarzającymi, proponują nowy sposób na szybką utylizację dowolnej ilości odpadów. Algorytm Odpadowy umożliwia przedsiębiorcom błyskawiczne wyszukanie jednego z kilku tysięcy punktów skupu lub zbiórki w całej Polsce. To niedostępne dotąd w kraju rozwiązanie przyciągnęło już uwagę firm z zagranicy oraz funduszy inwestycyjnych.

W bazie danych Algorytmu Odpadowego znalazło się około 5 tysięcy firm z całej Polski, zajmujących się odbiorem i recyklingiem odpadów. Baza pokrywa niemal cały kraj – obecnie około 90% terytorium. Dzięki temu gdziekolwiek znajduje się nasz odpad, szybko uzyskamy informację, jak wygodnie go zagospodarować. Wystarczy wybrać w Algorytmie Odpadowym kategorię odpadu oraz kod pocztowy, pod którym się znajduje. Na tej podstawie nowa funkcja WasteMaster wskaże najbliższe punkty zajmujące się skupem lub zbiórką danego odpadu i poda odległość do każdego z nich w kilometrach – od najbliższego do najdalszego.

Kolejność lokalizacji prezentowanych przez Algorytm Odpadowy zachęca do utylizacji odpadów jak najbliżej miejsca ich postania. Twórcy WasteMaster podkreślają, że to element proekologicznego nastawienia spółki – im krótsza jest podróż odpadów, tym mniejsza emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji podczas transportu. Nowe rozwiązanie WasteMaster jest ogólnodostępne. Aby korzystać z Algorytmu Odpadowego, nie trzeba zakładać konta w aplikacji ani być wpisanym do BDO, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Za korzystanie z nowej funkcji WasteMaster nie są też pobierane opłaty. Z Algorytmu Odpadowego z łatwością skorzysta każdy użytkownik, w tym osoba prywatna. WasteMaster jest dostępny w wersji na smartfony i komputery.

Algorytm oszczędza czas

WasteMaster wprowadził nową usługę w odpowiedzi na sugestie napływające z rynku. Coraz więcej jego uczestników zwraca uwagę na to, jak potrzebny jest wzrost transparentności branży, aby gospodarowanie odpadami odbywało się płynnie. Zdaniem ekspertów z WasteMaster wypełnianie coraz bardziej restrykcyjnych norm, przede wszystkim unijnych, dotyczących przetwarzania odpadów będzie możliwe tylko wtedy, gdy ulegnie poprawie obieg informacji w obrębie branży oraz między wytwarzającymi odpady a odbierającymi je oraz recyklerami. Obecnie wyszukiwanie punktów skupu lub zbiórki odpadów wymaga cierpliwych i często długich poszukiwań. Informacje o firmach są rozproszone, a dane podane na stronach internetowych zwykle niepełne, więc trzeba je potwierdzać telefonicznie lub mailowo albo udać się do punktu skupu bez pewności, czy zostaniemy obsłużeni.

Aby usprawnić gospodarowanie odpadami, eksperci WasteMaster przez kilka ostatnich miesięcy weryfikowali kilka tysięcy przedsiębiorstw pod kątem zainteresowania każdą z 400 szczegółowych kategorii odpadów dostępnych w aplikacji. Potwierdzili też szereg danych istotnych dla użytkowników: lokalizację punktów zbiórki i skupu, zaplecze transportowe oraz ofertę obsługi firm lub osób fizycznych.

Lista proponowanych przez Algorytm Odpadowy punktów automatycznie dopasowuje się do ostatniego parametru, a pozostałe możemy zmieniać w zależności od tego, czego szukamy. W wynikach wyszukiwania znajdziemy m.in. strony internetowe firm i telefony kontaktowe.

Nasza aplikacja jest skierowana do firm i osób chcących szybko pozbyć się odpadu na jak najlepszych warunkach. Oferujemy dwa rozwiązania, oba szybkie i wygodne, i to użytkownik wybiera, które bardziej mu odpowiada. Można wystawić ogłoszenie w WasteMaster i spokojnie poczekać na korzystne oferty od zainteresowanych danym odpadem przedsiębiorstw. Teraz można też bez wystawiania oferty samodzielnie skontaktować się z podmiotami, które zaproponuje Algorytm Odpadowy.

tłumaczy Krzysztof Kowalski, lider projektu w zakresie gospodarki odpadami w WasteMaster

Ułatwienie dla firm dużych i małych

Algorytm Odpadowy to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Wystarczy, że wskażą ilość wytwarzanych odpadów i ich kategorię. Większe firmy, wytwarzające duże ilości odpadów poprodukcyjnych, będą miały możliwość wyszukania skupów przyjmujących odpady w hurcie. Znacznie ułatwi to utylizację m.in. odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych czy w postaci złomu.

Algorytm Odpadowy pomoże także hurtowniom i sklepom w pozbyciu się dużych ilości opakowań kartonowych. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa wyszukają punkty działające lokalnie, gdy zechcą zagospodarować np. zużyte oleje z restauracji. Dzięki nowej funkcji WasteMaster można szybko nawiązać relacje handlowe z firmami z całej Polski. Również dla przedsiębiorstw z rynku odpadowego, odbierających i przetwarzających odpady, obecność w Algorytmie Odpadowym jest nieodpłatna.

Zebranie danych o branży odpadowej w ramach jednego narzędzia to także źródło wartościowych informacji o zróżnicowaniu rynku odpadowego w każdym województwie. Twórcy WasteMaster zwracają uwagę na to, że w zależności od lokalizacji wytwarzających odpady, różnią się możliwości zagospodarowania poszczególnych frakcji. Poprawa obiegu informacji o poszczególnych punktach pomoże firmom odpadowym w ich działalności.

Liczymy na to, że najaktywniejsze firmy zajmujące się skupem lub recyklingiem odpadów, działające dotąd tylko lokalnie, będą dzięki współpracy z nami szybko rozszerzać działalność. To kolejny element, który wnosimy na rzecz wzrostu ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Podobny zamysł stoi za naszymi cyklicznymi raportami cenowymi, dotyczącymi poszczególnych frakcji odpadów. Zaprezentowaliśmy dotąd ceny odpadów z gastronomii, złomu kolorowego, złomu kablowego i katalizatorów.

dodaje Krzysztof Kowalski

Algorytm Odpadowy proponuje do każdego wyszukiwania łącznie sześć przedsiębiorstw dobranych według zaznaczonych kryteriów. Jeśli mimo to nie uda nam się znaleźć satysfakcjonującej oferty, odpad można wystawić w aplikacji. Dzięki temu, zdaniem zespołu WasteMaster, żaden użytkownik nie pozostanie bez pomocy z niezagospodarowanym odpadem i nie porzuci go, zanieczyszczając środowisko.

Wprowadzenie Algorytmu Odpadowego to nie jest nasze ostatnie słowo. Równolegle rozwijamy kolejne pomysły, więc użytkownicy WasteMaster mogą już niedługo spodziewać się nowości w aplikacji.

zaznacza Krzysztof Kowalski

źródło: materiały prasowe

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X