Badanie SW Reserch. Co motywuje firmy do dbania o środowisko?

Co motywuje firmy do dbania o środowisko
Pixabay / @ Geralt

W dobie popularności tzw. zielonego marketingu ciężko jest odróżnić czy motywacje firmy do bycia eko są szczere, czy być może wywołane wyłącznie odgórnie nałożonymi wymogami lub potrzebą stworzenia lepszego wizerunku firmy. Pragnąc pogłębić wiedzę o różnych podejściach i nastawieniach Polaków do ekologii, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research wzbogaciła swój cykliczny projekt EKOBAROMETR o pytania dotyczące perspektywy pracowników na motywacje i działania firm w Polsce na rzecz ekologii.

Czy firmy w Polsce podejmują działania na rzecz ekologii i dbania o środowisko? Prawie 2/3 pracowników deklaruje, że firma, w której pracują, podejmuje pojedyncze działania, a w opinii zaledwie 13% badanych ich przedsiębiorstwo wprowadziło wiele różnych inicjatyw na rzecz ekologii – wynika z trzeciej edycji badania EKOBAROMETR Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research.

Ekologia wśród firm w Polsce

Większość pracujących Polaków ocenia, że firma, w której pracują, podejmuje pojedyncze (64%) lub wiele działań na rzecz ekologii (13%). Odsetek firm, które podejmują wiele działań jest najwyższy dla mikro przedsiębiorstw, zatrudniających do 5 osób, i wynosi 16%. Siedmiu na dziesięciu (69%) pracowników firm zatrudniających 10-49 osób ocenia, że ich firma wciela w życie pojedyncze działania w celu dbania o środowisko.

Prawie ¼ ogółu badanych deklaruje, że ich firma nie podejmuje żadnych działań w celu dbania o środowisko (23%). Odsetek ten jest najwyższy dla małych przedsiębiorstw – 1/3 firm zatrudniających 5-9 osób z perspektywy pracowników nie podejmuje żadnych działań na rzecz środowiska.

Ekologia wśród firm w Polsce
@ SW Research

Motywacje do bycia eko-firmą

W oczach pracowników najczęstszymi motywacjami do bycia eko firmami, w których pracują, jest oszczędność – np. niższe koszty eksploatacji, niższe opłaty związane z segregacją odpadów (49%) i wymogi prawne – konieczność stosowania się do przepisów (47%). Prawie 1/3 badanych wskazuje, że motywacją przedsiębiorstw do dbania o środowisko jest stworzenie pro-ekologicznego wizerunku firmy dzięki działaniom promocyjnym i komunikacyjnym (32%), a także odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na obecne trendy (31%).

Ponad ¼ pracowników (27%) jest zdania, że intencjami stojącymi za podejściem firmy do ekologii jest czysta chęć bycia eko, ponieważ taki jest system wartości przedsiębiorstwa i osób nią zarządzających. Odsetek ten jest najwyższy wśród mniejszych przedsiębiorstw: 31% – firmy zatrudniające poniżej 5 osób, 38% – firmy zatrudniające 5-9 osób.

Motywacja do bycia ekofirmą
@ SW Research

Ekologia dotyczy nas wszystkich, nie tylko pojedynczych jednostek, ale także całych przedsiębiorstw. Rosnąca świadomość społeczna dotycząca potrzeby ochrony środowiska wpływa nie tylko na ludzi, ale także na firmy. Niektórzy są zdania, że pro-ekologiczne działania pojedynczych osób zebrane jako całość mogą pomóc uniknąć katastrofy klimatycznej. Inni natomiast uważają, że konieczne jest nałożenie wymogów na przedsiębiorstwa do bycia eko, ponieważ to firmy generują największe straty dla środowiska. Perspektywa pracowników na to jakie intencje kryją się za podejściem do ekologii ich firmy pokazuje, że motywacjami dużych przedsiębiorstw do bycia eko są częściej oszczędność, wymogi prawne, a także kreowanie pro-ekologicznego wizerunku firmy. Pracownicy małych przedsiębiorstw częściej wskazywali, że ich firma kieruje się czystą chęcią dbania o środowisko. Związane jest to prawdopodobnie z bliższymi relacjami w małych firmach, które sprawiają, że wprowadzane eko-działania są łatwiej zauważalne, a także mniejszą skalą wprowadzanych zmian.

komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research

Aktywność firm na rzecz ekologii

Sześciu na dziesięciu pracowników polskich przedsiębiorstw (59%) deklaruje, że ich firma umieściła pojemniki do segregacji śmieci. Połowa badanych wskazuje, że w firmie, w której pracują korzysta się z energooszczędnych żarówek. Ponad 1/3 pracowników zauważyła umieszczenie roślin na terenie biura (36%), a także odnotowała przejście na dokumenty elektroniczne w celu ograniczenia zużycia papieru (34%). Co czwarty badany wskazuje, że jego firma zamontowała filtry do wody (24%) czy suszarki do rąk lub automaty z dezynfekowanymi ręcznikami (24%).

Aktywność firm na rzecz ekologii
@ SW Research

Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach boomu na ekologię firmy będą podejmować więcej działań na rzecz ochrony środowiska. Wiele z ekologicznych inicjatyw w firmach wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, ale także na budżet przedsiębiorstwa. Mimo tego, że najczęstszymi inicjatywami są segregacja śmieci i korzystanie z energooszczędnych żarówek, to odsetki te dotyczą zaledwie połowy polskich przedsiębiorstw.

zauważa Zimolzak

O projekcie
Projekt EKOBAROMETR to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Badanie ma charakter cykliczny (trackingowy). Prezentowane wyniki pochodzą z trzech pomiarów zrealizowanych metodą wywiadów on-line (CAWI) przez SW RESEARCH: Pomiar III – październik (13-29.10.2020), Pomiar II – czerwiec (4-24.06.2020 r.), Pomiar I – marzec (2-24.03.2020 r.). W ramach badania przeprowadzono w sumie 4 574 ankiety (Pomiar III – 1 583, Pomiar II – 1 515, Pomiar I – 1 476) z użytkownikami panelu badawczego SW Panel.

źródło: SW Research

Firma ekologiczna – dodatkowe informacje:
biologiczny potencjał Ziemi, cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia subskrypcji, Europejski Zielony Ład, Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), produkty ekologiczne, Ranking Best Global Green Brands, sharing economy, ślad ekologiczny (ecologicla footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, Zielony Europejski Ład, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważony rozwój

zobacz również:
odnawialne źródła energii
oszczędzanie energii elektrycznej
oszczędzanie wody

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X