Spaliny samochodowe mogą się znaleźć pod lepszą kontrolą

Spaliny samochodowe mogą się znaleźć pod lepszą kontrolą
Pixabay / @ Paulina101

Nowatorska metoda pomiaru emisji spalin zakłada losowość odcinków pomiarowych. To alternatywa dla obecnie stosowanych procedur homologacyjnych. Nowa metoda zapewniłaby indywidualizację testu dla różnych typów pojazdów. Taki pomiar wyklucza nadużycia prowadzące do uzyskiwania wyników nieodzwierciedlających rzeczywistej emisji toksycznych składników do atmosfery.

Artykuł na ten temat ukazał się drukiem w kwietniowym wydaniu czasopisma „Measurement” z grupy „Science”. Jego współautorami są: dr hab. inż. Anna Borucka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz z Politechniki Lubelskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski i dr inż. Piotr Wiśniowski z Instytutu Transportu Samochodowego.

Jak wyjaśnia dr hab. Anna Borucka, pomiar emisji spalin jest ważnym elementem homologacji pojazdów. Badania w tym zakresie prowadzone są w warunkach laboratoryjnych – w akredytowanych jednostkach, posiadających hamownię podwoziową, zaawansowany sprzęt pomiarowy i uprawnienia. Od 2017 roku obowiązkowe próby drogowe są uzupełnieniem takich pomiarów.

Testy powinny jak najlepiej odzwierciedlać rzeczywiste warunki ruchu i dawać wiarygodne wyniki. Realizowane obecnie laboratoryjne cykle pomiarowe zakładają, że przejazd zawsze przebiega tak samo w określonych warunkach pomiaru. W opinii naukowców sprzyja to nadużyciom. Natomiast losowy dobór odcinków pomiarowych sprawia, że testy mają niepowtarzalny i przypadkowy charakter. Nie da się wówczas zaprogramować pojazdu na redukcję emisji spalin aktywowaną jedynie podczas laboratoryjnych testów emisji spalin, jak to miało miejsce w tzw. aferze dieselgate.

Zespół zaproponował zróżnicowany profil prędkościowy podczas badania emisji spalin w warunkach laboratoryjnych. W ocenie badaczy alternatywna metoda lepiej odwzorowuje warunki ruchu drogowego i pozwala dostosować test do typu pojazdu lub grupy zawodowej, która go użytkuje – na przykład kierowców taksówek poruszających się w centrum miasta lub autobusów komunikacji miejskiej.

Autorzy artykułu porównali swoją metodę (opracowaną dla stanowiska laboratoryjnego) z rzeczywistą emisją spalin zarejestrowaną w trakcie prób drogowych. Próby te polegały na wielokrotnych przejazdach pojazdu doświadczalnego na wyznaczonej trasie. Mobilny analizator rejestrował emisję spalin w rzeczywistym ruchu drogowym. Następnie samochód umieszczono na stanowisku laboratoryjnym i zmierzono emisję spalin za pomocą analizatorów stacjonarnych. Średnia emisja drogowa mierzonych losowo szkodliwych składników spalin, m.in. dwutlenku węgla stanowiącego najważniejszy wyznacznik parametrów pracy silnika spalinowego, była zgodna z wynikami testów z bezpośrednim odwzorowaniem prędkości.

Dr hab. Borucka wyjaśnia, że nowa metoda pomiaru spalin nie wymaga wymiany aparatury badawczej. Można ją zastosować w oparciu o taki sam sprzęt laboratoryjny, jaki już mają jednostki upoważnione do prowadzenia badań homologacyjnych. Dodatkowy sprzęt potrzebny był autorom tylko na etapie prac badawczych i do weryfikacji wyników, w tym oceny całej metody. Jednak przyznaje, że – aby zmiany mogły być wdrożone do praktyki w polskich laboratoriach – należałoby je wprowadzić w całej Unii Europejskiej.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Przydatne informacje

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Aktualna prognoza pogody na całym świecie. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami terenów nadmorskich w związku ze zmianami klimatu. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla Polski, Europy i Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line pomiarów jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka
Zanieczyszczone powietrza wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów.

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem
Zagrożone zanieczyszczonym powietrzem są szczególnie dzieci, osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, oraz w podeszłym wieku. Zobacz 14 sprawdzonych sposobów na to jak chronić siebie i dziecko przed smogiem.

Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców
Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zatrzymują wodę, zwiększają retencję, zapobiegają przesuszaniu gleby. Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres.

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu
Rośliny w wyniku fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, oddając życiodajny tlen. Neutralizują dwutlenek siarki i metale ciężkie. Wychwytują cząsteczki pyłów i sadzy oraz substancje gazowe z powietrza. Zobacz listę roślin doniczkowych które najskuteczniej oczyszczają powietrze w domu.

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?
Z roku na rok rośnie liczba osób uczulonych na różne alergie, w tym pyłki roślin wiatropylnych. Zmiany klimatu oraz coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że silne pylenie wydłuża się rozpoczynając już w lutym i jest znacznie cięższe dla alergików.

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top