Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zielona roślinność zatrzymuje wodę, zwiększa retencję, zapobiega przesuszaniu gleby. Tereny zielone wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres

Dlaczego potrzebujemy drzew w mieście

1. Drzewa w mieście obniżają temperaturę

Dzieje się tak dzięki zjawisku ewapotranspiracji czyli parowania połączonego z zasysaniem wody z gleby. W przypadku większych zbiorowisk zieleni ma szanse wytworzyć się również chłodząca bryza, która w bardziej gorące dni jest dla wszystkich wartością.

2. Drzewa rzucają cień

Zacienianie dotyczy zarówno chodników, asfaltu które dzięki drzewom wolniej ulegają korozji, ale też budynków. Skutkuje to zmniejszaniem wydatków na chłodzenie pomieszczeń wewnątrz budynków.

Trzeba pamiętać że podczas fal upałów wiele osób w wieku starszym cierpi na liczne dolegliwości, w tym wiele osób umiera. Ponadto wielu z nas dość źle znosi gorąco, zmniejsza się przy tym np. nasza produktywność.

3. Drzewa i zieleń pochłania zanieczyszczenia

Dotyczy to zarówno licznych szkodliwych substancji takich jak PM, NO, SO2, CO, O3 ale też gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla.

4. Cień rzucany przez drzewa ogranicza emisję szkodliwych substancji z nagrzanych silników aut

5. Drzewa pozwalają rozmaitym żywym organizmom funkcjonować w miastach

Owady, ptaki i inne stworzenia utrzymują naturalną równowagę i nie pozwalają na nadmierne rozmnażanie się tylko tych szkodników które są najbardziej odporne. Dzięki zieleni w mieście mamy szanse być zdrowsi.

6. Drzewa są najlepszym ekranem akustycznym dla miejskiego hałasu

7. Roślinność zatrzymuje wodę, zwiększa retencję, zapobiega przesuszaniu gleby

Współcześnie miasta przywiązują do systemów rozprowadzania a nie wyłącznie technologicznego odprowadzania wody deszczowej coraz większą wagę. Wobec gwałtownych opadów atmosferycznych retencja oraz detencja (czyli okresowe przetrzymywanie nadmiaru wody deszczowej) ma znaczenie kluczowe. Jeżeli nie będzie się o to dbać grożą miastom okresowe podtopienia, a kanalizacja nie będzie odpowiednio wydolna.

8. Drzewa upiększają miasto

Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres. Badania potwierdzają że ich obecność wpływa na zmniejszenie przestępczości.

9. Wszystkie te powyższe czynniki wpływają bezpośrednio na wzrost wartości nieruchomości w pobliżu terenów zadrzewionych

Roślinność niska w walce ze smogiem

Miejskie żywopłoty w centrach dużych miast są w stanie poprawić jakość powietrza skuteczniej niż drzewa. Niskie krzewy i żywopłoty są w stanie bowiem pochłaniać toksyny już na poziomie rur wydechowych samochodów czy autobusów, co sprawia, że ludzie mają o wiele mniejszy kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. Dlatego zaleca się zasadzenie jak największej ilości żywopłotów w bezpośrednim sąsiedztwie ulic.

Według niektórych badań, uważa się że wysokie drzewa w miastach mogą niekiedy kumulować zanieczyszczenia na niższym poziomie np. przy ulicy, co w konsekwencji powoduje skutek odwrotny do zamierzonego.

Przydatne informacje

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Aktualna prognoza pogody na całym świecie. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami terenów nadmorskich w związku ze zmianami klimatu. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla Polski, Europy i Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line pomiarów jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka
Zanieczyszczone powietrza wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów.

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem
Zagrożone zanieczyszczonym powietrzem są szczególnie dzieci, osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, oraz w podeszłym wieku. Zobacz 14 sprawdzonych sposobów na to jak chronić siebie i dziecko przed smogiem.

Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców
Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zatrzymują wodę, zwiększają retencję, zapobiegają przesuszaniu gleby. Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres.

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu
Rośliny w wyniku fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, oddając życiodajny tlen. Neutralizują dwutlenek siarki i metale ciężkie. Wychwytują cząsteczki pyłów i sadzy oraz substancje gazowe z powietrza. Zobacz listę roślin doniczkowych które najskuteczniej oczyszczają powietrze w domu.

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?
Z roku na rok rośnie liczba osób uczulonych na różne alergie, w tym pyłki roślin wiatropylnych. Zmiany klimatu oraz coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że silne pylenie wydłuża się rozpoczynając już w lutym i jest znacznie cięższe dla alergików.

Scroll to Top