Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców

Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zielona roślinność zatrzymuje wodę, zwiększa retencję, zapobiega przesuszaniu gleby. Tereny zielone wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres

Dlaczego potrzebujemy drzew w mieście

1. Drzewa w mieście obniżają temperaturę

Dzieje się tak dzięki zjawisku ewapotranspiracji czyli parowania połączonego z zasysaniem wody z gleby. W przypadku większych zbiorowisk zieleni ma szanse wytworzyć się również chłodząca bryza, która w bardziej gorące dni jest dla wszystkich wartością.

2. Drzewa rzucają cień

Zacienianie dotyczy zarówno chodników, asfaltu które dzięki drzewom wolniej ulegają korozji, ale też budynków. Skutkuje to zmniejszaniem wydatków na chłodzenie pomieszczeń wewnątrz budynków.

Trzeba pamiętać że podczas fal upałów wiele osób w wieku starszym cierpi na liczne dolegliwości, w tym wiele osób umiera. Ponadto wielu z nas dość źle znosi gorąco, zmniejsza się przy tym np. nasza produktywność.

3. Drzewa i zieleń pochłania zanieczyszczenia

Dotyczy to zarówno licznych szkodliwych substancji takich jak PM, NO, SO2, CO, O3 ale też gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla.

4. Cień rzucany przez drzewa ogranicza emisję szkodliwych substancji z nagrzanych silników aut

5. Drzewa pozwalają rozmaitym żywym organizmom funkcjonować w miastach

Owady, ptaki i inne stworzenia utrzymują naturalną równowagę i nie pozwalają na nadmierne rozmnażanie się tylko tych szkodników które są najbardziej odporne. Dzięki zieleni w mieście mamy szanse być zdrowsi.

6. Drzewa są najlepszym ekranem akustycznym dla miejskiego hałasu

7. Roślinność zatrzymuje wodę, zwiększa retencję, zapobiega przesuszaniu gleby

Współcześnie miasta przywiązują do systemów rozprowadzania a nie wyłącznie technologicznego odprowadzania wody deszczowej coraz większą wagę. Wobec gwałtownych opadów atmosferycznych retencja oraz detencja (czyli okresowe przetrzymywanie nadmiaru wody deszczowej) ma znaczenie kluczowe. Jeżeli nie będzie się o to dbać grożą miastom okresowe podtopienia, a kanalizacja nie będzie odpowiednio wydolna.

8. Drzewa upiększają miasto

Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres. Badania potwierdzają że ich obecność wpływa na zmniejszenie przestępczości.

9. Wszystkie te powyższe czynniki wpływają bezpośrednio na wzrost wartości nieruchomości w pobliżu terenów zadrzewionych

Roślinność niska w walce ze smogiem

Miejskie żywopłoty w centrach dużych miast są w stanie poprawić jakość powietrza skuteczniej niż drzewa. Niskie krzewy i żywopłoty są w stanie bowiem pochłaniać toksyny już na poziomie rur wydechowych samochodów czy autobusów, co sprawia, że ludzie mają o wiele mniejszy kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. Dlatego zaleca się zasadzenie jak największej ilości żywopłotów w bezpośrednim sąsiedztwie ulic.

Według niektórych badań, uważa się że wysokie drzewa w miastach mogą niekiedy kumulować zanieczyszczenia na niższym poziomie np. przy ulicy, co w konsekwencji powoduje skutek odwrotny do zamierzonego.

Przydatne informacje

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia środowiska; powietrza, wody, gleby, w Polsce i na świecie. Wyniki on-line pomiarów powietrza dla poszczególnych województw i miast.


Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.


Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka
Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe, drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów.


Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem
Zagrożone zanieczyszczonym powietrzem są szczególnie dzieci, osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, oraz w podeszłym wieku. Zobacz 14 sprawdzonych sposobów na to jak chronić siebie i dziecko przed smogiem.


Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców
Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zielona roślinność zatrzymuje wodę, zwiększa retencję, zapobiega przesuszaniu gleby. Tereny zielone wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres


Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu
Rośliny w wyniku fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, oddając życiodajny tlen. Neutralizują dwutlenek siarki i metale ciężkie takie jak miedź, cynk, kadm, ołów. Wychwytują też cząsteczki pyłów i sadzy oraz substancje gazowe z powietrza. Zobacz rodzaj szkodliwych substancji filtrowanych przez rośliny i listę roślin doniczkowych które najskuteczniej oczyszczają powietrze w domu.


Ozon i ozonosfera

Ozon i ozonosfera
Ozon to alotropowa odmiana tlenu występująca w postaci trójatomowych cząsteczek O3.
Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze na wysokości 10-50 km tworząc warstwę zwaną ozonosferą. Jest to warstwa tak cienka, że gdyby ją ścisnąć to miałaby grubość około 3 mm.


Co oznacza pojęcie transportu

Podstawowe informacje na temat transportu
Transport to w prostych słowach przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie.


Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem OZE są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale. Są to ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.