Polski start-up Friendly Innovation opracował rozwiązanie monitorujące pobór energii w czasie rzeczywistym

Polski start-up Friendly Innovation opracował rozwiązanie monitorujące pobór energii w czasie rzeczywistym
Pixabay / @ sakulich

Zużycie energii systematycznie rośnie. Choć na rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które pomagają zwiększyć efektywność energetyczną budynków, jak izolacja nowej generacji czy odblaskowe materiały dachowe, brakuje rozwiązań do monitorowania i zarządzania poborem energii. Ten problem chce rozwiązać polski start-up. Friendly Innovation, przy wykorzystaniu sieci 5G, tworzy narzędzia do monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej. EcoPlanet24 integruje odnawialne źródła energii, na bieżąco analizuje też rzeczywiste zużycie i produkcję energii.

Dla większości konsumentów i producentów energii elektrycznej jedynym monitoringiem, który obecnie jest dostępny w masowym zastosowaniu, jest niestety rachunek za energię elektryczną. Rachunek ten zawiera informacje historyczne, nie pozwala nam powiedzieć, jak bieżące zachowanie wpływa na konsumowanie energii, na oszczędzanie czy na inne możliwości optymalizacji tego zużycia. Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie bieżącego monitorowania tego zużycia lub też produkcji energii.

podkreśla Cezary Wierzchołek, prezes Friendly Innovation

Na rynku nie brakuje innowacji w zakresie efektywności energetycznej, które już pomagają właścicielom domów zaoszczędzić pieniądze. Za pomocą smartfona można monitorować i zarządzać inteligentnymi urządzeniami, np. przełączając je w tryb czuwania. Koszty ogrzewania i chłodzenia można obniżyć dzięki ekologicznej izolacji za pomocą materiałów piankowych pochodzących z recyklingu. Odblaskowe materiały dachowe pozwalają z kolei zmniejszyć koszty klimatyzacji. Zmienia się też technologia chłodnicza, np. nowoczesne lodówki chłodzą poprzez zmianę pola magnetycznego. Wciąż jednak brakuje rozwiązań, które pomagają na bieżąco zarządzać energią i monitorować jej zużycie.

Tę lukę chce wypełnić polski start-up Friendy Innovation.

Do zarządzania energią potrzebne jest nam urządzenie, które z jednej strony daje nam informację, jakie jest zużycie czy jaki jest kierunek energii na wyjściu z naszego budynku, oraz drugą informację dotyczącą bieżącej produkcji energii, jeżeli ona w tym momencie zaistnieje. Jeżeli do tego dodamy urządzenia, które mogą być sterowane z poziomu naszego sprzętu za pomocą takiej informacji, mamy komplet do tego, żeby zoptymalizować zużycie energii bez ciągłego myślenia, w jaki sposób się to odbywa.

tłumaczy Cezary Wierzchołek

EcoPlanet24 połączone jest ze smartfonem, na który przesyłane są na bieżąco informacje o zużyciu. Użytkownik śledzi więc np., co generuje najwięcej energii i w jaki sposób można byłoby zmniejszyć zużycie.

Dodatkowo użytkownik ma też informację, czy aktualnie produkuje energię w nadmiarze, czy jest jej deficyt. Czyli, jeżeli np. dołożyłby niektóre elementy do produkcji energii, zyskałby na tym, czy jeżeli np. zakupiłby urządzenie, które by konsumowało tę energię w momencie produkcji, również by na tym zyskał, np. ogrzał wodę czy włączył klimatyzację wcześniej.

wskazuje prezes Friendly Innovation

Start-up wykorzystuje najnowsze technologie oraz sieć 5G, która pozwala na większą przepustowość i przesyłanie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym.

Korzystny wpływ ma niezawodność działania tej technologii, będziemy mogli się nią wesprzeć. Jeżeli będzie to masowe użycie przez konsumentów, będzie większa ilość danych, wówczas będą potrzebne większe kanały przepustowości. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo tych danych, żeby po drodze nie trafiały do niepowołanych użytkowników. Odbiorcy będą bezpieczni.

zapewnia Cezary Wierzchołek

Rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych, którzy korzystają z odnawialnych źródeł energii. W Polsce największą popularnością cieszą się panele fotowoltaiczne. Resort rozwoju podaje, że na koniec 2020 roku funkcjonowało ponad 457,4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 3006 MW, czyli o 196 proc. więcej niż jeszcze na koniec 2019 roku.

Klienci indywidualni w tej chwili nie optymalizują energii, nawet ci, którzy posiadają produkcję energii, czyli farmy fotowoltaiczne, dopóki nie dostaną rachunku, nie wiedzą, ile tej energii produkują, w jaki sposób ją wykorzystują. Jeśli spojrzymy szerzej, mogą powstać lokalne grupy bilansujące, które będą bilansowały powiat czy gminę. Mając informację z takich urządzeń i sterując nimi, będą mieć wpływ na niektórych użytkowników, na całościowe bilansowanie danego obszaru.

wskazuje prezes Friendly Innovation

źródło: Newseria.pl

Rodzaje OZE czyli odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo wyprodukowane z biomasy. Różnego rodzaju biopaliw jest mnóstwo i występują one w formie gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można uważać biopaliwo jako nośnik energii odnawialnej.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii

Definicja, wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X