Przyducha w australijskich ciekach wodnych i miliony martwych ryb

2018 rok, grudzień – Australia – Przyducha w ciekach wodnych i miliony martwych ryb

Najstraszniejsza susza od kilkudziesięciu lat doprowadziła do zjawiska przyduchy w australijskich ciekach wodnych. Milion martwych ryb na 40-kilometrowym odcinku Darling w Australii to wstrząsający obrazek.

Przyczyny katastrofy ekologicznej są trzy. Pierwsze to skażenie rzeki odpadami z produkcji przemysłowej. W Darling (stan Nowa Południowa Walia) znaleziono substancje chemiczne, które w naturalnym cieku wodnym nie powinny się znajdować. Ich stężenie było jednak na tyle duże, by doprowadzić do zagłady ryb. Druga to toksyczne dla ludzi i zwierząt algi niebiesko-zielone algi, które są w ostatnich latach plagą na kontynencie australijskim.

Ogromna liczba martwych ryb wskazuje jednak, że główną przyczyną było zjawisko przyduchy. Polega ono na drastycznym zmniejszeniu ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie na skutek suszy, która prowadzi do parowania wody, a co za tym idzie obniżenia poziomu wody.

W wyniku tego zdarzenia zginęło wiele dorszy oraz okoni. Dorsz Murray to zagrożony gatunek, z którego ewentualną utratą nie mogą się pogodzić okoliczni mieszkańcy.

Ekolodzy uważają również, że niski poziom wody w rzekach spowodowany jest nadmierną eksploatacją zasobów wodnych przez rolników, którzy wykorzystują ją do intensywnego nawadniania pól i hodowli zwierząt.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top