Wystartowała V edycja konkursu nagradzająca najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce

Wystartowała V edycja konkursu nagradzająca najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce
@ materiały prasowe

3 miliony nowych miejsc pracy w UE do 2030 roku, zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4500 dolarów rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę – to wymierne korzyści płynące z wprowadzania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Stena Recycling, wspierając rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, już piąty raz nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają i promują innowacyjne rozwiązania GOZ w Polsce. Właśnie ruszyła nowa edycja konkursu STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Firmy i konsumenci na całym świecie szukają bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, staje się kluczowym modelem pomagającym osiągnąć cele ekoefektywności.

18 października 2021 roku Stena Recycling zainaugurowała piątą już edycję konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego celem jest wspieranie firm i organizacji w rozwijaniu cyrkularnych strategii oraz promocja najciekawszych rozwiązań. Wśród zwycięzców poprzednich edycji znaleźli się m.in.: Orange Polska S.A., IKEA, Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o., ERGO Hestia SA. Wśród wyróżnionych znalazły się także m.in. BASF Polska Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. czy Jeronimo Martins Polska S.A. i Amazon Fulfillment Poland.

W dotychczasowych edycjach konkursu doceniono zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z segmentu SME i start-up’y, takie jak Creative Publishing Katarzyna Drewniany i KOKO World. Różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, że idee GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki, w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

Świadomość Polaków w zakresie dbania o środowisko i odpowiedzialności konsumenckiej stale rośnie. Sondaże opinii publicznej wykazują wysokie poparcie dla korzyści płynących z obiegu zamkniętego: lepszej efektywności energetycznej, mniejszej ilości odpadów, dłuższej żywotności produktów i możliwości naprawy urządzeń elektronicznych.

Gospodarka cyrkularna to model gospodarczy, w którym produkty i ich komponenty są wykorzystywane wielokrotnie. W tym systemie „odpady” są zawracane do obiegu na przykład: poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie czy recykling. Przejście w kierunku modelu cyrkularnego to konieczność – nie tylko ze względu na dobro planety, ale także pod kątem biznesowym. Konsumenci oczekują, że producenci będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego. Konkurs Stena Circular Economy Award ma na celu wyróżnienie właśnie tych przedsiębiorstw i studentów, którzy realizują istotne gospodarczo, środowiskowo i społecznie działania na rzecz GOZ.

mówi Piotr Bruździak, ekspert Stena Recycling, członek Jury konkursu

Warto zauważyć, że gospodarka o obiegu zamkniętym ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, ta o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi. Firmy, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu podkreślały, że wprowadzane rozwiązania pozwoliły im na realne oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów. Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych sprzyja poprawie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa – pozwala wyróżnić się na rynku oraz zmniejszyć koszty działalności przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

Gospodarka obiegu zamkniętego to rozwiązania pozwalające ograniczyć nadmierną konsumpcję zasobów naturalnych, a przez to powstrzymać kryzys klimatyczny i spadek bioróżnorodności. Stena Recycling to lider w gospodarowaniu odpadami na rynku skandynawskim i w Polsce. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, dlatego w czasie trwania konkursu organizujemy też spotkania online na temat GOZ, a zwycięskim i wyróżnionym przedsiębiorstwom oferujemy wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z naszej oferty.

dodaje Piotr Bruździak

Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej.

Jak zgłosić się do konkursu:

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ
  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ
  • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ

Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2022 roku przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Zwycięzców poznamy wiosną 2022 roku. Nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji swojego projektu jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Natomiast zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Czym jest GOZ
Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% – odpadów komunalnych, 55% – plastiku, 60% – aluminium, 80% – metali żelaznych.

O konkursie
Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. W poprzedniej edycji tytuł Lidera GOZ w kategorii przedsiębiorstw zdobyły: Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o. za projekt „Refillomaty Swapp!”, Creative Publishing Katarzyna Drewniany za projekt „Circular Scrap”, North.pl za “Naprawiaj nie wyrzucaj”. Natomiast wyróżnienia przyznano BASF Polska Sp. z o.o. za “BASF Polska zamyka obieg dzięki kompostowanemu polimerowi ecovio®” oraz Żywiec Zdrój S.A. za “Zobowiązanie Żywiec Zdrój”, Jeronimo Martins Polska S.A. za “Biedronkowa SegregA(k)cja – bądź w porządku dla środowiska!” oraz Amazon Fulfillment Poland za inicjatywę “Sustainability Ambassadors Program”.

W kategorii studenckiej główną nagrodę przyznano Łukaszowi Ziembie z ASP w Katowicach za projekt „ŁACH”, wyróżnienia otrzymali Piotr Długosz i Jacek Organiściak z Politechniki Łódzkiej za projekt „Wielorazowe opakowanie kurierskie”.

źródło: materiały prasowe

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

X