Wystartowała V edycja konkursu nagradzająca najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce

Wystartowała V edycja konkursu nagradzająca najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce
@ materiały prasowe

3 miliony nowych miejsc pracy w UE do 2030 roku, zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4500 dolarów rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę – to wymierne korzyści płynące z wprowadzania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Stena Recycling, wspierając rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, już piąty raz nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają i promują innowacyjne rozwiązania GOZ w Polsce. Właśnie ruszyła nowa edycja konkursu STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Firmy i konsumenci na całym świecie szukają bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, staje się kluczowym modelem pomagającym osiągnąć cele ekoefektywności.

18 października 2021 roku Stena Recycling zainaugurowała piątą już edycję konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego celem jest wspieranie firm i organizacji w rozwijaniu cyrkularnych strategii oraz promocja najciekawszych rozwiązań. Wśród zwycięzców poprzednich edycji znaleźli się m.in.: Orange Polska S.A., IKEA, Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o., ERGO Hestia SA. Wśród wyróżnionych znalazły się także m.in. BASF Polska Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. czy Jeronimo Martins Polska S.A. i Amazon Fulfillment Poland.

W dotychczasowych edycjach konkursu doceniono zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z segmentu SME i start-up’y, takie jak Creative Publishing Katarzyna Drewniany i KOKO World. Różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, że idee GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki, w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

Świadomość Polaków w zakresie dbania o środowisko i odpowiedzialności konsumenckiej stale rośnie. Sondaże opinii publicznej wykazują wysokie poparcie dla korzyści płynących z obiegu zamkniętego: lepszej efektywności energetycznej, mniejszej ilości odpadów, dłuższej żywotności produktów i możliwości naprawy urządzeń elektronicznych.

Gospodarka cyrkularna to model gospodarczy, w którym produkty i ich komponenty są wykorzystywane wielokrotnie. W tym systemie „odpady” są zawracane do obiegu na przykład: poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie czy recykling. Przejście w kierunku modelu cyrkularnego to konieczność – nie tylko ze względu na dobro planety, ale także pod kątem biznesowym. Konsumenci oczekują, że producenci będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego. Konkurs Stena Circular Economy Award ma na celu wyróżnienie właśnie tych przedsiębiorstw i studentów, którzy realizują istotne gospodarczo, środowiskowo i społecznie działania na rzecz GOZ.

mówi Piotr Bruździak, ekspert Stena Recycling, członek Jury konkursu

Warto zauważyć, że gospodarka o obiegu zamkniętym ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, ta o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi. Firmy, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu podkreślały, że wprowadzane rozwiązania pozwoliły im na realne oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów. Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych sprzyja poprawie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa – pozwala wyróżnić się na rynku oraz zmniejszyć koszty działalności przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

Gospodarka obiegu zamkniętego to rozwiązania pozwalające ograniczyć nadmierną konsumpcję zasobów naturalnych, a przez to powstrzymać kryzys klimatyczny i spadek bioróżnorodności. Stena Recycling to lider w gospodarowaniu odpadami na rynku skandynawskim i w Polsce. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, dlatego w czasie trwania konkursu organizujemy też spotkania online na temat GOZ, a zwycięskim i wyróżnionym przedsiębiorstwom oferujemy wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z naszej oferty.

dodaje Piotr Bruździak

Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej.

Jak zgłosić się do konkursu:

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ
  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ
  • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ

Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2022 roku przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Zwycięzców poznamy wiosną 2022 roku. Nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji swojego projektu jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Natomiast zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Czym jest GOZ
Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% – odpadów komunalnych, 55% – plastiku, 60% – aluminium, 80% – metali żelaznych.

O konkursie
Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. W poprzedniej edycji tytuł Lidera GOZ w kategorii przedsiębiorstw zdobyły: Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o. za projekt „Refillomaty Swapp!”, Creative Publishing Katarzyna Drewniany za projekt „Circular Scrap”, North.pl za “Naprawiaj nie wyrzucaj”. Natomiast wyróżnienia przyznano BASF Polska Sp. z o.o. za “BASF Polska zamyka obieg dzięki kompostowanemu polimerowi ecovio®” oraz Żywiec Zdrój S.A. za “Zobowiązanie Żywiec Zdrój”, Jeronimo Martins Polska S.A. za “Biedronkowa SegregA(k)cja – bądź w porządku dla środowiska!” oraz Amazon Fulfillment Poland za inicjatywę “Sustainability Ambassadors Program”.

W kategorii studenckiej główną nagrodę przyznano Łukaszowi Ziembie z ASP w Katowicach za projekt „ŁACH”, wyróżnienia otrzymali Piotr Długosz i Jacek Organiściak z Politechniki Łódzkiej za projekt „Wielorazowe opakowanie kurierskie”.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top