Fundacja Ocalmy Dzikość pierwszą polską organizacją która podjęła się ochrony lwów zachodnioafrykańskich

Fundacja Ocalmy Dzikość pierwszą polską organizacją która podjęła się ochrony lwów zachodnioafrykańskich
@ Fundacja Ocalmy Dzikość

Fundacja Ocalmy Dzikość jako pierwsza polska organizacja pozarządowa podjęła się realizacji ochrony lwów zachodnioafrykańskich (P. l. senegalensis) przed wyginięciem.

Lwy zachodnioafrykańskie to populacja lwów będąca krytycznie zagrożoną wyginięciem. Osobniki te żyją na ściśle ograniczonych terenach Afryki Zachodniej, w szczególności na obszarze Beninu i Burkina Faso, gdzie znajduje się ich około 200 na terenie Parku Narodowego Pendjari, oraz pobliskich obszarów chronionych. Ogólnoświatowa liczba tych lwów wynosi około 240 osobników.

W ostatnich latach liczebność populacji lwów zachodnioafrykańskich zmalała o około połowę, co może oznaczać, że w obecnym tempie zwierzęta te całkowicie wymrą przed rokiem 2020.

Fundacja Ocalmy Dzikość podjęła się realizacji pionierskiego projektu pod nazwą „Ocalmy Królów”, który ukierunkowany jest na bezpośrednią ochronę lwów zachodnioafrykańskich, jak również na edukowanie i uwrażliwianie społeczności lokalnej i międzynarodowej co do konieczności ochrony tych istot przed wyginięciem. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2020.

Największym wyzwaniem w ochronie lwów jest łagodzenie konfliktu na linii człowiek-lew, wynikającego z ataków lwów na zwierzęta hodowlane miejscowych rolników, którzy w ramach akcji odwetowych uśmiercają lwy odpowiedzialne za ich straty.

W ramach projektu „Ocalmy Królów” Fundacja planuje budowę wzmocnionych bom, czyli specjalnych ogrodzeń chroniących zwierzęta hodowlane miejscowej ludności w Beninie oraz Burkina Faso przed agresją lwów. Projekt przewiduje również edukowanie lokalnej ludności, zwłaszcza dzieci, w zakresie konieczności ochrony zarówno lwów, jak i całej przyrody. Ponadto, Fundacja w trakcie realizacji Projektu przewiduje działania uwrażliwiające społeczność międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski, na zagrożenia, status i los lwów.

Fundację Ocalmy Dzikość tworzy zespół ludzi których łączy pasja ochrona przyrody oraz środowiska naturalnego, a w szczególności pomoc dzikim gatunkom zwierząt.

Misją Fundacji jest wspieranie oraz poprawianie jakości środowiska naturalnego oraz przyrody, poprzez działania doraźne oraz dalekosiężne, jak również edukację społeczeństwa, co do skali i powagi problemu, jakim jest wyraźna degradacja środowiska naturalnego.

Wizją Fundacji jest świat, w którym gatunek ludzki będzie funkcjonował w absolutnej homeostazie ze środowiskiem naturalnym, w tym zwłaszcza z dzikimi gatunkami zwierząt.

źródło: Fundacja Ocalmy Dzikość

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top