Karta produktu

Karta produktu

Karta produktu to zbiór dodatkowych informacji dotyczących urządzenia. Obejmuje zestaw dodatkowych parametrów technicznych, które nie zmieściły się na etykiecie, ale mogą pomóc przy wyborze odpowiedniego produktu. Kartę sporządza producent urządzenia.

Podstawowe informacje na temat karty produktu:

  • w Polsce do każdego urządzenia elektrycznego musi być dołączona karta produktu w języku polskim – zwykle dołącza się ją do instrukcje obsługi, montażu i konserwacji, oraz karty gwarancyjnej
  • jeżeli dla urządzenia opracowano broszurę informacyjną, dane w niej zawarte mogą spełniać funkcje karty produktu
  • karta produktu może dotyczyć kilku różnych modeli tego samego typu urządzenia – jeżeli charakteryzują się one takimi samymi parametrami technicznymi
  • nie ma jednego ustalonego wzoru karty dla wszystkich urządzeń elektrycznych
  • producent danego sprzętu decyduje, w jaki sposób dostarczy klientowi wymagane informacje
  • w karcie produktu wytwórca powinien wskazać, jakie warunki musiały zostać spełnione, żeby uzyskano określone parametry tego urządzenia
  • testy określające parametry danego produktu przeprowadzane są wyłącznie w laboratoriach, gdzie zachowane są określone warunki dotyczące zasilania, wysokości temperatury, stopnia wilgotności, oraz ustawienia urządzenia – badania takie są trudne do odtworzenia w warunkach domowych

Uwaga! Rzeczywiste zużycie energii i innych zasobów naturalnych np. wody w przypadku pralek czy zmywarek zawsze będzie zależało od sposobu użytkowania tego urządzenia przez konsumenta.

Scroll to Top