Zrównoważone budownictwo i zrównoważona inwestycja w rozwój pracowników wzajemnie się uzupełniają

Zrównoważone budownictwo i zrównoważona inwestycja w rozwój pracowników wzajemnie się uzupełniają
Flickr / @ sybersyn / CC BY SA 2.0

Popularność zrównoważonego rozwoju zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Zielone budownictwo rozwija się dynamicznie, szczególnie w Polsce, która jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Coraz powszechniejsze są certyfikaty oraz deklaracje środowiskowe, które potwierdzają wysoką jakość materiałów budowlanych. Świadomość tych zmian niesie także konieczność aktualizacji wiedzy, informacji czy wymagań stawianych zielonemu budownictwu, wpływając na sposób działania oraz rozwój rynku budownictwa i nieruchomości.

Zielone budynki efektywnie zapełniają mapę Polski. Mamy coraz większą świadomość tego, czym charakteryzują się zrównoważone obiekty i jakie efekty przynosi wprowadzanie ekologicznych rozwiązań. Poszukujemy nowej wiedzy.

Zielone budownictwo
@ PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce. Jednym z głównych celów organizacji jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

PLGBC podczas licznych warsztatów i spotkań dzieli się doświadczeniami, praktykami i rozwiązaniami. Łącząc trzy filary – społeczne, ekonomiczne i środowiskowe oddziaływania zielonego budownictwa, PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami i trenerami opracowało program szkoleń, gdzie wśród tematów przygotowano m.in.

  • aktualne zagadnienia trendów i ich wpływu na budownictwo
  • ABC zielonego budownictwa
  • fizykę budowli zrównoważonych środowisko materiałów budowlanych
  • kwestie efektywności energetycznej
  • kwestie zrównoważonego rozwoju w biznesie

Poza zdobytą nową wiedzą, można rozwinąć swoje umiejętności przygotowujące m.in. do egzaminów dla asesorów systemów certyfikacji wielokryterialnej.

Propozycja różnorodnych szkoleń PLGBC kierowana jest do architektów i projektantów, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, samorządowców oraz organizacji pozarządowych.

Doskonalenie poprzez szkolenia jest ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w firmach. Program szkoleń oparty o nową i wysoko specjalistyczną wiedzę jest szczególnie pożądany dziś przez pracowników w kulturze organizacji. To oni odgrywają istotną rolę w osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstw. Nakłady poniesione na szkolenia traktuje się jako inwestycję w kapitał ludzki. Zdobycie nowych umiejętności przez zespół, to szansa dla firm na rozwój organizacji, wyróżnienie się na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej.

więcej informacji: plgbc.org.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top