WindFloat Atlantic. Pierwsza półzanurzalna pływająca farma wiatrowa na świecie

WindFloat Atlantic. Pierwsza półzanurzalna pływająca farma wiatrowa na świecie
WindFloat Atlantic @ materiały prasowe

Ostatnia platforma WindFloat Atlantic została podłączona do sieci, a farma wiatrowa została w pełni oddana do użytku. Trzy jednostki zasilają portugalską sieć elektroenergetyczną energią generowaną przez turbiny wiatrowe o mocy 8,4 MW każda. Są to największe turbiny na świecie zainstalowane do tej pory na pływającej platformie.

Oddanie do użytku pływającej farmy wiatrowej stanowi przełomowe osiągnięcie dla całej branży. Technologia ta przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii, umożliwia dostęp do niewykorzystanych zasobów wiatrowych na obszarach morskich i stanowi istotny krok technologiczny w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

WindFloat Atlantic jest obecnie w pełni operacyjna i przesyła czystą energię do portugalskiej sieci elektroenergetycznej. Budowę farmy wiatrowej zakończyło podłączenie ostatniej z trzech platform do kabla przesyłowego o długości 20 km, który łączy farmę wiatrową ze stacją elektroenergetyczną w Viana do Castelo w Portugalii. WindFloat Atlantic, o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, jest pierwszą na świecie półzanurzalną pływającą farmą wiatrową. Wytwarzana przez nią energia elektryczna będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników i pozwoli uniknąć emisji blisko 1,1 miliona ton CO2.

Zamknięcie tego etapu potwierdza sukces dziesięcioletniego projektu realizowanego przez joint-venture Windplus i otwiera możliwości korzystania z najlepszych zasobów wiatrowych na wcześniej niedostępnych głębokich wodach. Windplus zainstalował i podłączył trzy platformy, z których każda ma 30 m wysokości i składa się z trzech kolumn rozmieszczonych w odległości 50 m od siebie; platformy są przystosowane do udźwignięcia turbin wiatrowych o mocy 8,4 MW — największych, jakie zostały do tej pory zainstalowane na pływającej platformie.

Projekt zawdzięcza sukces wykorzystanym rozwiązaniom technologicznym. Technologia cumowania pozwala na zainstalowanie platform na obszarach morskich o głębokości powyżej 100 m, a rozwiązania projektowe zapewniają platformom stabilność w niesprzyjających warunkach pogodowych i morskich. Kolejny kluczowy czynnik stanowi sposób montażu: montaż w suchym doku pozwolił na znaczne oszczędności logistyczne i finansowe, a platformy były transportowane przy użyciu standardowych jednostek holowniczych.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym model WindFloat Atlantic może zostać powielony w innych lokalizacjach, w których niedogodne warunki dna morskiego lub duża głębokość wykluczają możliwość zastosowania tradycyjnych, montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych.

Za realizację projektu Windfloat Atlantic odpowiada konsorcjum Windplus, w skład którego wchodzą: EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) i Principle Power Inc. (1,2%). Platformy zostały zbudowane dzięki współpracy dwóch państw Półwyspu Iberyjskiego: dwie z nich powstały w stoczni w Setúbal (Portugalia), a trzecia w Avilés i Fene (Hiszpania).

O technologii WindFloat ®

Technologia WindFloat® umożliwia instalację farm wiatrowych na głębokich wodach morskich, co pozwala uwolnić zasoby energii z ogromnych obszarów, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych, takich jak transformacja w kierunku czystej energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie zmianom klimatu. Jednocześnie projekt stwarza nowe miejsca pracy, zwiększa wzrost gospodarczy oraz otwiera możliwości dla zrównoważonych inwestycji.
Do zalet tej technologii należy łatwość montażu w suchym doku oraz możliwość transportu bez użycia specjalistycznych jednostek holowniczych, a także fakt, że zainstalowanie nie wymaga przeprowadzenia trudnych operacji na morzu, koniecznych w przypadku tradycyjnie montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych. Rozwiązania te pozwalają obniżyć koszt cyklu życia inwestycji i ograniczyć związane z nią ryzyko.

Dodatkowo na WindFloat® można zamontować największe z dostępnych na rynku turbin wiatrowych, co przekłada się na produkcję większej ilości energii i znacząco obniża koszty eksploatacji na przestrzeni całego okresu użytkowania.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top