Projekt ENABLE czyli jak zrobić lepszy użytek z zieleni i wody w miastach

Projekt ENABLE czyli jak zrobić lepszy użytek z zieleni i wody w miastach
Pixabay / @ Lucent_Designs_dinoson20

Jak powinna funkcjonować tzw. błękitna i zielona infrastruktura (związana z zielenią i wodą w miastach) i jak należy ją planować? Badano to w międzynarodowym projekcie ENABLE, w z udziałem m.in. naukowców z Łodzi. Projekt ten doceniono nagrodą „BiodivERsA for Excellence and Impact”.

Nagroda przyznawana jest co roku, a wręczenie tegorocznego wyróżnienia odbyło się w trakcie konferencji zamykającej program BiodivERsA3 w połowie listopada w Brukseli.

W projekt ENABLE zaangażowanych było 11 jednostek naukowych, w tym dwie polskie – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi.

Nagrodę przyznano za opracowanie kompleksowego modelu funkcjonowania i planowania tzw. błękitnej i zielonej infrastruktury (obejmującej zieleń i wodę w miastach, w tym m.in. tereny zieleni, zbiorniki wodne, zielone dachy, ogrody deszczowe), tak aby uwolnić jej pełen potencjał.

Zespół ENABLE opracował także nowe narzędzia analityczne służące do oceny efektów funkcjonowania błękitnej i zielonej infrastruktury.

Badania naukowców przyczyniać się mają do zabezpieczenia różnorodności biologicznej w dynamicznych, zdominowanych przez człowieka systemach społeczno-ekologicznych w miastach i aglomeracjach.

Lepsze zrozumienie warunków, w których różne typy i elementy błękitnej oraz zielonej infrastruktury przynoszą wiele wzajemnie powiązanych korzyści, oraz sposobu, w jaki są one odbierane przez różne grupy beneficjentów, umożliwi zwiększenie skali dobrych przykładów i skuteczne wdrażanie projektów rozwiązań opartych na przyrodzie.

mówi uczestnik projektu, prof. Jakub Kronenberg z Zakładu Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych UŁ

Przedstawiciele UŁ przypominają, że błękitna i zielona infrastruktura (BZI) to system połączonych, wzajemnie powiązanych elementów zieleni i wody, świadomie planowany, aby zwiększyć korzyści, jakie oferuje nam przyroda.

Do takiej infrastruktury można zaliczyć elementy, które pozwalają efektywnie zagospodarować wodę – np. deszczówkę. Wśród elementów BZI są m.in.: zbiorniki i stawy retencyjne, niecki infiltracyjne, muldy i rowy czy ogrody deszczowe.

Zespół realizujący projekt ENABLE w Łodzi badał w szczególności bariery utrudniające dostępność oraz atrakcyjność błękitnej i zielonej infrastruktury. Badacze przeanalizowali również dostęp do terenów zieleni w Łodzi z perspektywy sprawiedliwości środowiskowej.

Przyglądali się dostępności błękitnej i zielonej infrastruktury dla określonych, zmarginalizowanych grup społecznych – w szczególności osób w kryzysie bezdomności, dzieci i ludzi starszych, a także osób zależnych od świadczeń społecznych.

Wzięto przy tym pod uwagę perspektywę wybranych zjawisk urbanistycznych, takich jak niekontrolowany rozwój miast.

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystali swoją wiedzę z zakresu ekonometrii przestrzennej, aby zaproponować innowacyjne podejścia do badania sprawiedliwości środowiskowej. Uwzględnili dostęp całych grup społecznych do kulturowych i regulacyjnych usług ekosystemów (przywiązanie do miejsca oraz łagodzenie hałasu). Połączyli także sprawiedliwość środowiskową i wycenę rynkową środowiska (tzw. wycena hedoniczna).

Projekt ENABLE realizowany był w latach 2016-2019 przez 11 instytucji naukowych.

Z kolei BiodivERsA – w ramach którego nagrodzono projekt ENABLE – jest programem, w ramach którego finansowane są badania podstawowe dotyczące szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na bioróżnorodność i usługi ekosystemów. Uczestniczą w nim narodowe jednostki finansujące badania podstawowe, w tym NCN, które dofinansowują wybrane projekty. Dodatkowe finansowanie pochodzi z programu H2020.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na Patronite

Dziękuje, że przeczytałaś/eś powyższy artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top