Zastosowanie folii na na powierzchniach szklanych ograniczyło liczbę kolizji ptaków

Zastosowanie folii na na powierzchniach szklanych ograniczyło liczbę kolizji ptaków
@ materiały prasowe

Jest mniej kolizji ptaków ze szklaną powierzchnią budynku kampusu Uniwersytetu w Białymstoku po zastosowaniu specjalnej folii ze wzorem UV widocznym dla ptaków – wynika ze wstępnego monitoringu przeprowadzonego przez badaczy i studentów uczelni. Łącznie wyklejono folią ok. 300 metrów kwadratowych powierzchni.

Uniwersytet w Białymstoku od jakiegoś czasu prowadzi działania, które mają na celu ograniczenie kolizji ptaków z powierzchniami szklanymi. Kampus uczelni, a także inne budynki znajdują się w pobliżu parku i lasu, a zgodnie z projektem kampusu wiele ścian budynków jest przeszklonych. Jednak okazało się, że taka elewacja jest zagrożeniem dla ptaków, które traktują lustrzane odbicie zieleni jako ciągłość środowiska.

Naukowcy oraz studenci działający w Kole Naukowym Biologów od kilku lat prowadzą monitoring śmiertelności ptaków w kolizjach ze szklanymi powierzchniami budynków kampusu. Z ich danych wynika, że do największej liczby kolizji dochodzi latem, gdy znajdowano nawet kilka martwych ptaków tygodniowo.

Dzięki współpracy uczelni z Fundacją Szklane Pułapki, austriacką organizacją BirdShades oraz deweloperem mieszkaniowym, pod koniec lipca ubiegłego roku udało się wykleić ok. 300 metrów kwadratowych szklanych powierzchni w kampusie. Zastosowano tam innowacyjną folię, która zawiera specjalny wzór w ultrafiolecie, widoczny dla ptaków. Jak podkreślano wówczas, białostocka uczelnia testuje tę folię jako pierwsza na dużych powierzchniach.

Jak mówił dr Krzysztof Deoniziak z Wydziału Biologii UwB, monitoring poinwestycyjny prowadzony był od sierpnia do grudnia ubiegłego roku.

Z danych, które zebraliśmy do tej pory na wytypowanych powierzchniach w 2021-2022 roku średnio co czwarty ptak umierał podczas kolizji z szybą. Natomiast dane cząstkowe z 2023 roku po wyklejeniu folią pokazały, że tylko 10% ptaków z tego okresu monitoringu uderzało w szybę. W ciągu kilku miesięcy znaleziono tylko kilka martwych ptaków.

Sam fakt, że udało się nam tak obniżyć tę śmiertelność, napawa nas optymizmem i wiemy, że dzięki naszym staraniom uratowaliśmy trochę żyć. Monitoring będzie prowadzony przez cały 2024 rok, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.

mówi naukowiec

Wśród gatunków ptaków, które mimo zabezpieczenia uderzyły w szybę był: grubodziób, śpiewak i bogatka. To trzy najbardziej kolizyjne gatunki.

Możliwe, że po prostu jest zwiększona migracja tych ptaków. Gatunki mają może jakiś większy problem z racji tego, że są większe, ociężałe jak grubodzioby i ciężko im się zatrzymać przed szybą. Większość z tych ptaków to młode, które niedawno wyleciały z gniazda, mniej doświadczone i to też może być przyczyną uderzania.

dodaje Deoniziak

​​​​​​​Wiceprezes firmy Unidevelopment SA Ewa Przeździecka, partner uczelni w projekcie, podkreśla, że deweloperzy i branża budowlana muszą szukać rozwiązań, by ograniczać kolizje ptaków z budynkami, które budują. Dlatego współpraca z uczelnią przy tym projekcie była bardzo istotna. Wskazała też, że jej firma stosuje już rozwiązanie m.in. wyklejania szklanych balustrad folią z kropkami.

Na uczelni także w ubiegłym roku wyklejono część powierzchni folią z kropkami. Dzięki pozyskaniu środków przez koło biologów, w budynku wyklejono ponad 20 okien o łącznej powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. W tym roku w planach jest wyklejenie kolejnej powierzchni folią ze wzorem UV, a także z kropkami.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Sylwia Wieczeryńska

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top