Zarządzanie kotłem kondensacyjnym w sezonie grzewczym

Serwisant pokazuje, jak zarządzać kotłem gazowym ecoTEC plus marki Vaillant
@ materiały prasowe

W trakcie sezonu grzewczego praca każdego kotła powinna być niezawodna i możliwie jak najbardziej efektywna energetycznie. Warto wiedzieć, że kotły gazowe kondensacyjne to urządzenia bezobsługowe, które nie wymagają od użytkownika realizacji szeregu uciążliwych czynności eksploatacyjnych, takich jak dostarczanie opału i usuwanie popiołu. Nie oznacza to jednak, że nie wymagają one przeglądów konserwacyjnych i regulacji układu automatyki. Jak prawidłowo zarządzać kotłem w sezonie grzewczym? Przeczytaj tekst i dowiedz się więcej!

Z tekstu dowiesz się:

 • jak powinna wyglądać prawidłowa konserwacja kotła gazowego,
 • jak optymalnie zarządzać pracą kotła gazowego kondensacyjnego.

Kocioł gazowy, który latami nie widział serwisanta, z dużym prawdopodobieństwem może ulec awarii w najmniej oczekiwanym momencie – czyli w samym środku sezonu grzewczego. Dlatego warto zadbać o to, aby konserwacja kotła była regularna, dzięki czemu jego praca będzie przede wszystkim niezawodna i efektywna energetycznie.

Prawidłowa konserwacja kotłów gazowych – jak powinna przebiegać?

Konserwacja kotłów gazowych powinna być przeprowadzana cyklicznie raz do roku. Najbardziej właściwym momentem na wykonanie takiej czynności jest okres wiosna-lato, już po zakończeniu eksploatacji kotła w funkcji centralnego ogrzewania. W trakcie trwania sezonu grzewczego umówienie wizyty serwisowej może być trudne ze względu na napięty grafik pracy specjalistów. Jeśli jednak wykonanie przeglądu technicznego przypadnie właśnie w tym czasie, to warto zrealizować wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne.

Serwisant podczas konserwacji kotła wykona:

 • analizę spalin, w tym kontrolę zawartości dwutlenku węgla,
 • kontrolę syfonu kondensatu pod kątem obecności zanieczyszczeń,
 • weryfikację stanu przewodów i połączeń elektrycznych,
 • kontrolę ciśnienia gazu – ciśnienia statycznego oraz dynamicznego (podczas pracy na mocy maksymalnej). Pomiar szczelności pod kątem ewentualnych wycieków gazu.
 • kontrolę i ewentualną korektę ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych (c.o. i c.w.u.) oraz test działania zaworów bezpieczeństwa,
 • oględziny filtrów znajdujących się w kotle oraz na wejściu do kotła pod kątem obecności zanieczyszczeń mogących blokować przepływ,
 • kontrolę stanu elektrody zapłonowej i jonizacyjnej,
 • oględziny komory spalania i ewentualne czyszczenie wymiennika. Wymiennik zanieczyszczony osadami nie zapewni takiej samej wymiany ciepła jak nowy produkt i będzie generował większe koszty eksploatacyjne.
 • kontrolę stanu anody ochronnej w pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u. wyposażonych w anodę magnezową i jej wymianę na nową w przypadku zużycia. Brak cyklicznej wymiany anody magnezowej może skutkować korozją i w konsekwencji rozszczelnieniem zasobnika.

Konserwacja kotłów gazowych a protokół serwisowy

Nie bez znaczenia jest także konieczność pozyskania od technika stosownego protokołu serwisowego, w którym powinny się znaleźć dane firmy serwisowej, klienta i jego obiektu mieszkalnego. Ponadto w ramach protokołu należy wymienić przeprowadzone czynności serwisowe, a w przypadku wymiany części, zamieścić ich wykaz. Tak sporządzony i podpisany przez obie strony protokół może być szczególnie potrzebny np. w sprawach dotyczących wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku. Zwykle firmy ubezpieczeniowe oczekują potwierdzenia wykonywania przeglądów instalacji technicznych obiektu, w tym instalacji gazowej, której elementem jest kocioł gazowy.

Kocioł gazowy kondensacyjny – optymalne zarządzanie pracą urządzenia

Efektywność kotła kondensacyjnego związana jest z odzyskiem ciepła utajonego zawartego w parze wodnej, stanowiącej jeden z produktów spalania gazu. Aby do tego doszło, woda zawarta w parze musi się skroplić na odpowiednio chłodnej powierzchni kondensacyjnego wymiennika ciepła. Proces ten zachodzi, począwszy od temperatury ok. 56℃ mierzonej na powrocie z instalacji do kotła. Im niższa temperatura zasilania układu, tym większa efektywność kotła.

Istotne jest, aby w miarę możliwości kocioł gazowy pracował w oknie kondensacji (tzn. poniżej temperatury punktu rosy spalin) w ciągu całego sezonu grzewczego. W tym miejscu istotną rolę pełni układ regulacji. Optymalnym regulatorem dedykowanym do pracy z kotłem kondensacyjnym jest regulator pogodowy. Tylko praca w funkcji pogodowej sprawi, że możliwa będzie regulacja skutkująca pracą kotła zawsze z możliwie jak najniższą temperaturą zasilania (a co za tym idzie także powrotu).

Kocioł kondensacyjny ecoTEC plus wiszący na ścianie
Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant ecoTEC plus

Jak powinna wyglądać praca kotła, w funkcji termostatu razem ze sterownikiem typu załącz/wyłącz?

W takim przypadku użytkownik ustawia ręcznie temperaturę zasilania układu, a sterownik wyłącza kocioł kondensacyjny po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia. Choć użytkownik nie odczuwa przegrzewania pomieszczeń, to jednak nie ma informacji o tym, czy w danych warunkach pogodowych ustawiona temperatura zasilania jest niezbędna do tego, aby osiągnąć temperaturę zadaną. W wielu rzeczywistych przypadkach, szczególnie jesienią i wiosną ustawiona przez użytkownika temperatura zasilania jest zbyt wysoka w stosunku do realnych potrzeb instalacji.

Niektóre regulatory pogodowe wyposażone są również w funkcję termostatu. Należy ją włączyć dopiero po prawidłowym skonfigurowaniu regulacji pogodowej, tzn. wyboru właściwej wartości krzywej grzewczej. Właściwa wartość krzywej grzewczej ma miejsce wtedy, gdy niezależnie od warunków pogodowych utrzymywana jest stała temperatura zadana pomieszczeniom. Ich przegrzewanie oznacza konieczność korekty krzywej w dół, natomiast sytuacja odwrotna wymaga korekty w górę. Wszelkie zmiany powinny być dokonywane co jedną jednostkę w odstępach nie mniejszych niż 24 godziny.

Na podstawie przepisów zawartych w unijnej dyrektywie ErP, regulatory pogodowe zostały zakwalifikowane do wysokiej, szóstej klasy efektywności. Zestaw składający się z takiego regulatora wraz z kotłem gazowym kondensacyjnym może zwiększyć klasę efektywności energetycznej układu z klasy „A” (sam kocioł gazowy) do klasy „A+”. Warunkiem jest jednak zastosowanie kotła o odpowiednio wysokim, wynoszącym 94% współczynniku sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń. Można go odczytać z obowiązkowej na terenie UE karty produktu kotła. Przykładem takiego efektywnego urządzenia jest wiszący, kocioł gazowy kondensacyjny ecoTEC plus VC 20CS/1-5 marki Vaillant, który w połączeniu z regulatorem pogodowym będzie tworzyć zestaw o klasie efektywności energetycznej A+.

źródło: materiał prasowy sponsorowany

Scroll to Top