Światowy Dzień Mokradeł pod hasłem: Już czas na przywrócenie mokradeł

Pixabay / @ paulleminh1959

„Już czas na przywrócenie mokradeł” to tegoroczne hasło obchodzonego 2 lutego Światowego Dnia Mokradeł. Przypomina o tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i parki narodowe, m.in. Biebrzański, który chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych.

Dzień mokradeł zwraca uwagę na znaczenie obszarów podmokłych na całym świecie i zachęca do edukacji na ten temat. Jest obchodzony 2 lutego, w rocznicę podpisania w 1971 roku w Ramsar w Iranie międzynarodowej konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych. Podpisało ją ponad 170 państw, w tym Polska. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w naszym kraju Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony od 2002 roku.

W ciągu ostatnich 50 latach degradacji uległo lub zanikło 35% mokradeł na świecie. Według organizacji należy ten trend odwrócić. Na tę potrzebę zwraca uwagę hasło obchodów w 2023 roku.

Tegoroczny temat podkreśla pilną potrzebę priorytetowego traktowania rekultywacji mokradeł. Wzywa się wszystkich do podjęcia kroków w celu ożywienia i przywrócenia zdegradowanych torfowisk i terenów podmokłych.

Mokradła są osuszane m.in. na potrzeby terenów pod budownictwo miejskie czy rolnictwo. Ich niszczenie niesie jednak negatywne skutki np. dla ptaków wodno-błotnych. Co trzeciemu gatunkowi słodkowodnemu, oraz 25% wszystkich gatunków wodno-błotnych grozi wyginięcie z powodu zanikania terenów podmokłych.

Odtwarzanie obszarów bagiennych oznacza zwiększanie bioróżnorodności, uzupełnianie zasobów wody, większą ochronę przed powodziami i sztormami, lepszą turystykę i wypoczynek, a także mniejszą emisję gazów cieplarnianych.

Jak podkreśla Beata Głębocka z Biebrzańskiego Parku Narodowego, największy pod względem obszaru park narodowy w Polsce od 1995 roku wpisany jest na listę siedlisk konwencji Ramsar, czyli najcenniejszych obszarów wodno-błotnych na świecie.

Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Bagna to nie tylko banki bioróżnorodności. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody. Wpływają korzystnie na nasz klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają niekorzystne ocieplanie się klimatu globalnego.

tłumaczy Głębocka

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł Biebrzański Park Narodowy zorganizował specjalną wycieczkę terenową. Z kolei w Narwiańskim Parku Narodowym, również wpisanym na listę siedlisk Konwencji Ramsar, odbył się pokaz filmu: „Narew – od źródeł do ujścia”.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Izabela Próchnicka

Ochrona środowiska – dodatkowe informacje:
agenda 21, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekosystem, filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnikakalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej, Konwencja Ramsarska, Konferencja sztokholmska ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, Konwencja Waszyngtońska CITIES, Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, mała retencja, mokradło, natura, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, park ciemnego nieba, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, retencja, rezerwat, Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992), środowisko, środowisko przyrodnicze (naturalne), środowisko antropogeniczne, środowisko sztuczne, środowisko zdegradowane, Traktat o Przestrzeni Kosmicznej, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top