Polscy naukowcy pracują nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej

Polscy naukowcy pracują nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej
Pixabay / @ Couleur

Nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z PGNiG. Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz – bioCNG.

Specjaliści pracują nad energetycznym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Technologia na umożliwić utylizację biodegradowalnej frakcji tych odpadów i produkcję gazu fermentacyjnego. Wskaźniki jakości tego gazu będą pozwalały na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu. Ma on stanowić odnawialną alternatywę dla CNG (Compressed Natural Gas, sprzężonego gazu ziemnego), czyli bioCNG.

Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce.

mówi prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP, w której znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe realizujące badania

Przedstawiciel PGNiG potwierdza, że zaprojektowana technologia zostanie sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana komercjalizacji. We współpracy z naukowcami spółka wybudowała prototypową instalację i od kilku miesięcy prowadzi prace doświadczalne.

Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w transformację energetyczną, przez którą przechodzimy. W tym procesie paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, ale równolegle rozwijamy możliwości produkcji 'zielonych’ gazów ze źródeł odnawialnych. To właśnie one będą stopniowo uzupełniać, a następnie zastąpią gaz ziemny. Wyniki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej instalacji w 2023 roku i uruchomienie produkcji bioCNG.

zapewnia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju

Dodaje, ze prace badawcze pozwolą na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG. Podkreśla, ze jest to istotne z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
bateria ze stałym elektrolitem, biogaz, biomasa, biometan, biopaliwo, biowodór, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka jądrowa, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, fuzja termojądrowa, klastry energii, kogeneracja, kryzys energetyczny, magazyny energii, offshore, perowskit, prosument, prosument lokatorski, prosument zbiorowy, REPowerEU, Small Modular Reactor (SMR), spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), system net-billingu, transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top