Polscy naukowcy pracują nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej

Polscy naukowcy pracują nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej
Pixabay / @ Couleur

Nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z PGNiG. Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz – bioCNG.

Specjaliści pracują nad energetycznym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Technologia na umożliwić utylizację biodegradowalnej frakcji tych odpadów i produkcję gazu fermentacyjnego. Wskaźniki jakości tego gazu będą pozwalały na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu. Ma on stanowić odnawialną alternatywę dla CNG (Compressed Natural Gas – sprzężonego gazu ziemnego) – czyli bioCNG.

Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce.

mówi prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP, w której znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe realizujące badania

Przedstawiciel PGNiG potwierdza, że zaprojektowana technologia zostanie sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana komercjalizacji. We współpracy z naukowcami spółka wybudowała prototypową instalację i od kilku miesięcy prowadzi prace doświadczalne.

Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w transformację energetyczną, przez którą przechodzimy. W tym procesie paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, ale równolegle rozwijamy możliwości produkcji 'zielonych’ gazów ze źródeł odnawialnych. To właśnie one będą stopniowo uzupełniać, a następnie zastąpią gaz ziemny. Wyniki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej instalacji w 2023 roku i uruchomienie produkcji bioCNG.

zapewnia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju

Dodaje, ze prace badawcze pozwolą na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG. Podkreśla, ze jest to istotne z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
biogaz, biometan, biopaliwo, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka jądrowa, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, fuzja termojądrowa, kryzys energetyczny, offshore, perowskit, prosument, REPowerEU, Small Modular Reactor (SMR), spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), system net-billingu, transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top