Ogromne i długotrwałe pożary lasów w Indonezji

Ogromne i długotrwałe pożary lasów w Indonezji

2015 rok – Indonezja

Ogromne i długotrwałe pożary lasów.

W 2015 odnotowano ponad 100 tys. ognisk pożarów na Sumatrze i Borneo. Dym i zanieczyszczenia powietrza dotykały sąsiednich państw: Malezji, Singapuru, Tajlandii i Filipin.

Pożary objęły tysiące hektarów pierwotnego lasu i torfowisk. Zazwyczaj ogień był naturalnie gaszony w trakcie pory deszczowej, tym razem jednak w Indonezji rok był wyjątkowo suchy. Wszystko przez El Nino, czyli cykliczne zaburzenie naturalnych warunków pogodowych na Pacyfiku.

Pixabay / @ IppikiOokami / CC0

Cała Azja Południowo-Wschodnia zasnuta była dymem i pyłami pochodzącymi z pożarów. W niektórych miejscach widoczność sięga jedynie 30 metrów. Na choroby dróg oddechowych zostały narażone są setki milionów ludzi.

Płonące dziewicze lasy równikowe to katastrofa ekologiczna i zagrożenie dla wielu bezcennych gatunków zwierząt i roślin, które wciąż czekają na odkrycie. Na Borneo pożary dotarły do obszarów zamieszkiwanych przez orangutany. Występuje tam nawet trzecia część światowej populacji tych małp.

Pożary spowodowały ogromną emisję gazów cieplarnianych. Według World Resources Institute dzienna emisja gazów z indonezyjskich pożarów przekraczała emisję całej gospodarki USA.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top