Obecnie polska wieś to miejsce obcowania z naturą, rekreacji i turystyki

Obecnie polska wieś to miejsce obcowania z naturą, rekreacji i turystyki
Pixabay / @ maciejkow

Jeszcze niedawno utożsamiana tylko z rolnictwem i społecznością chłopską, obecnie jest przestrzenią pełną życia, miejscem obcowania z naturą, rekreacji i turystyki. Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego analizuje, czy programy odnowy wsi wpływają na przestrzeń wiejską.

Jak tłumaczy Oskar Wolski z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, społeczność wiejską tworzą nie tylko rolnicy, ale także osoby zajmujące się prowadzeniem własnego biznesu i pracujące w usługach. Należą do niej również ludzie pracujący w mieście, którzy na wsi spędzają jedynie czas wolny.

Istotne dla przemian wsi są jednak polityki jej rozwoju, które tworzą pewien obraz wsi – jaka ona będzie, gdy osiągniemy zakładane cele. Polityki te są realizowane w postaci różnego typu programów rozwoju. Jednym z nich są programy odnowy wsi. Programy odnowy wsi mają na ogół inne cele niż programy rozwoju obszarów wiejskich finansowane ze środków UE. Programy, jakie wdrażają samorządy wojewódzkie są skupione także na aspektach społecznych – wskrzeszeniu tradycji, odbudowywaniu więzi międzyludzkich i wartości. Jest to alternatywny sposób rozwoju wsi i dlatego w swoich badaniach staram się dociec jak takie programy wpływają na przestrzeń wiejską.

mówi Oskar Wolski

Z jego badań wynika, że choć projekty realizowane w ramach tych programów są drobne, to z punktu widzenia mieszkańców wsi bardzo ważne. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury obejmują m.in. renowacje obiektów istotnych dla społeczności lokalnej lub wyposażenie placów zabaw. Są też inicjatywy społeczno-kulturalne, jak organizacja festynów, pielęgnowanie tradycji, edukacja, a także gospodarcze np. rozwijanie kompetencji przedsiębiorców.

Programy wpływają na wieś także w sferze symbolicznej, a wpływ ten opiera się na wyobrażeniu wsi jako sielanki.

podsumowuje doktorant

Badania obejmują osiem województw, które realizowały lub nadal realizują programy odnowy wsi: opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie.

Rozprawa doktorska pt. „Programy odnowy wsi w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich” uzyskała ponad 90 tys. złotych ze środków konkursu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top