Prodigo obligacje. Czy warto sięgać po papiery wartościowe spółki zajmującej się odzyskiem i recyklingiem odpadów?

Prodigo obligacje. Czy warto sięgać po papiery wartościowe spółki zajmującej się odzyskiem i recyklingiem odpadów?

Nie od dzisiaj wiadomo, że środowisko naturalne naszej planety nie jest w najlepszej kondycji. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi odpady komunalne i poprodukcyjne. Wyeliminowanie możliwie największej części takich odpadów i przywrócenie ich z powrotem do gospodarki to cel, który od 2008 roku przyświeca Prodigo Recykling.

Żeby móc go zrealizować szybciej i jeszcze skuteczniej, przedsiębiorstwo poszukuje inwestorów. Dlatego od 2015 roku regularnie zdobywa środki finansowe na inwestycje dzięki emisji papierów wartościowych.

Na czym polega działalność Grupy Kapitałowej Prodigo Recykling?

Grupa Kapitałowa Prodigo to holding, który zajmuje się  odzyskiem i recyklingiem odpadów. W filozofii przedsiębiorstwa traktowane są one na równi z dobrami naturalnymi. Prodigo Recykling dąży do tego, aby być największym krajowym przedsiębiorstwem w branży gospodarki odpadami i należeć do wiodących w Europie. W obecnej chwili czerpie korzyści zarówno z odbioru odpadów od klientów, jak i dostarczania im materiałów przetworzonych.

Usługi odbioru odpadów poprodukcyjnych i przemysłowych z zakładów

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych należy do obowiązków każdego przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno niewielkich zakładów produkcyjnych, jak i potężnych przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym. Spółka Prodigo świadczy usługi wywozu i utylizacji odpadów różnego pochodzenia. Jednocześnie spora część z nich jest następnie traktowana jako dobry materiał i wkład do procesów przetwarzania.

Przetwarzanie odpadów i przywracanie ich przemysłowi

Prodigo Recykling prowadzi kilka procesów, które mają na celu przywrócenie odpadów z powrotem do gospodarki, w myśl wskazań proponowanych przez Unię Europejską. W tym celu na kilku liniach technologicznych przeprowadzane są procesy polegające na:

 • przetwarzania złomu metalowego i zasilanie nim przemysłu stalowego
 • produkcji paliw alternatywnych na potrzeby przemysłu cementowego
 • pirolizie odpadów gumowych i przekazywaniu jej produktów dalszej obróbce lub cele energetyczne
 • tworzeniu wytopów z odpadów aluminiowych

Pierwsze emisje papierów wartościowych spółki Prodigo

Szybki rozwój spółki Prodigo i działalność w bardzo obiecującej branży sprawiła, że do utrzymania tempa wzrostu przedsiębiorstwo potrzebowało zastrzyku finansowego. W związku z tym na początku 2015 roku zdecydowano się na emisję papierów wartościowych. W pierwszym etapie do obrotu trafiło 3000 dwuletnich obligacji w kwocie 1000 złotych każda. Inwestorzy mogli liczyć na zysk rzędu 8,75% w skali roku, a papiery wartościowe cieszyły się sporym zainteresowaniem. Po tym okresie wszystkie obligacje zostały wykupione, a zysk w terminie wypłacony inwestorom.

Większość kwoty zgromadzonej podczas tej emisji papierów wartościowych została zainwestowana w budowę nowoczesnej odlewni aluminium i wkład potrzebny na jej uruchomienie. Dzięki temu wyniki finansowe spółki znacznie się poprawiły, a jej działalność została rozwinięta o kolejny proces recyklingowy.

Dalsza realizacja inwestycji i kolejne pakiety papierów wartościowych

Dla Prodigo obligacje stały się sposobem na pozyskiwanie środków finansowych, które inwestowane są w kolejne obiekty i linie przetwórcze. Pozyskane środki przeznaczane są także na zakup odpadów, które będą wkładem do odlewni aluminium. Sprzedaż papierów wartościowych pozwala na stały i bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a jednocześnie regularne powiększanie własnego kapitału. Taka polityka i ponadprzeciętne tempo ekspansji zostało docenione przez ekonomistów. Spółka Prodigo uplasowała się na piątym miejscu w Polsce w kategorii firm najszybciej rozwijających się w plebiscycie Diamenty Forbesa 2017.

Od początku swojej działalności spółki zjednoczone w Grupie Kapitałowej Prodigo już 44 razy dokonały emisji papierów wartościowych. Sprzedano obligacje na łączną kwotę przekraczającą 88 milionów złotych. Część z tej kwoty Prodigo Recykling przeznaczyło na wypłatę swoich zobowiązań wobec inwestorów, a pozostała suma została zainwestowana w dalszy rozwój.

Kolejna emisja obligacji Prodigo w listopadzie 2019 roku

W listopadzie bieżącego roku miała miejsce kolejna emisja papierów wartościowych holdingu Prodigo. Wkłady są warte ponad 4,2 miliony złotych i częściowo pokrywają zadłużenie wynikające z odkupu obligacji z poprzednich emisji. Obligacje z serii AA wygasają z końcem października 2021 roku, a inwestorzy mogą liczyć na zysk w wysokości 6,5% rocznie.

Struktura spółek należących do Prodigo Recykling

Grupa Kapitałowa Prodigo została powołana w 2018 roku i zespoliła ze sobą wszystkie podmioty działające pod szyldem Prodigo Recykling. Poszczególne spółki mają swobodę w działaniu i zajmują się odrębnymi dziedzinami. Niezależnie od siebie prowadzą też emisję papierów wartościowych. Jednocześnie wszystkie w całości należą do firmy matki, czyli Prodigo S.A.

W ramach Grupy Kapitałowej działają następujące podmioty:

 • Prodigo sp. z o.o. i CemEnergy sp. z o.o. – wytwarzanie mieszanek paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego
 • Prodigo Metals Recovery sp. z o.o. – oczyszczanie i przetwarzanie złomu żelaznego i nieżelaznego
 • Prodigo Recykling sp. z o.o. – procesy związane z przetwarzaniem i tworzeniem odlewów aluminium
 • AG Recykling sp. z o.o. – piroliza, czyli procesy związane z przetwarzaniem produktów gumowych i pozyskiwaniem z nich materiału
 • Metal Trader sp. z o.o. – wsparcie finansowe dla podmiotów zajmujących się obrotem i przetwórstwem złomu w Europie
 • Prodigo Real Estate sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami
 • Grzybiany Waste sp. z o.o. – rekultywacja składowisk odpadów

Jasna i transparentna działalność Prodigo pozwala inwestorom zorientować się, którą z działalności holdingu będą wspierać. Ułatwi im to także obserwację jej poczynań i analizę wyników finansowych.

Dlaczego warto inwestować w papiery wartościowe spółek Prodigo?

Gospodarka odpadami i recykling to branże, w których rozkwit jest nieunikniony. To od ich działalności zależy los i byt naszej wspólnej planety, a rosnąca świadomość obywateli pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. Inwestycja w obligacje Prodigo Recykling to sposób na zrobienie choćby drobnego kroku w stronę odzyskiwania odpadów i przywrócenia ich do obiegu gospodarczego. Dzięki koncentracji na rozwoju i inwestycjom w nowoczesne technologie, Prodigo dąży do utrzymania gospodarki w obiegu zamkniętym. Zmniejsza to eksploatację surowców naturalnych i ogranicza składowanie odpadów.

Dla inwestorów, poza ochroną środowiska, ogromne znaczenie ma również zysk i pewność, że zainwestowane środki nie przepadną. Dlatego tak ważna jest historia wcześniejszych emisji. Dotychczas nie zdarzyło się, żeby obligacje nie zostały wykupione przez holding w terminie i z zaproponowanym zyskiem. Inwestorzy mogą być spokojni o obecną sytuację finansową Grupy Kapitałowej, ponieważ każdy z nich może poznać sprawozdania finansowe i wyniki poszczególnych spółek.

Transparentność i relacje Prodigo z przyszłymi i obecnymi inwestorami

Polityka firmy opiera się na bardzo dobrych relacjach z potencjalnymi i aktualnymi inwestorami. W ten sposób Prodigo Recykling chce przekonać do siebie osoby chcące powierzyć im swoje pieniądze. Przedstawiciele poszczególnych spółek są otwarci na dialog i skorzy do udzielenia wszelkich informacji oraz rozwiania wątpliwości.

Także transparentność ma na celu możliwie najlepszy kontakt z inwestorami. Spółki wchodzące w skład GK Prodigo udostępniają sprawozdania finansowe za każde półrocze. Prezentują także wszelkie raporty finansowe i prowadzą korespondencję z posiadaczami obligacji dotyczącą inwestycji realizowanych przez holding. Celem takich działań jest uświadomienie inwestorów jak ważna jest ich obecność w szeregach Prodigo Recykling.

źródło: materiały prasowe Prodigo Recykling – artykuł sponsorowany

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top