Net metering, czyli możliwość sprzedaży nadwyżki niewykorzystanej energii przez prosumentów, to system napędzający rozwój fotowoltaiki

Net metering, czyli możliwość sprzedaży nadwyżki niewykorzystanej energii przez prosumentów, to system napędzający rozwój fotowoltaiki
Pixabay / @ Pruzi

Net metering (możliwość sprzedaży nadwyżki niewykorzystanej energii przez prosumentów) jest fundamentem opłacalności inwestycji w PV w Polsce. Ma znacznie większe znaczenie niż ulga termomodernizacyjna czy rządowy program Mój Prąd. Dzieje się tak, ponieważ aż 80-90% energii z instalacji fotowoltaicznej jest produkowane w okresach, gdy nie jesteśmy w stanie jej w całości skonsumować, będąc w pracy albo szkole.

Net metering został wprowadzony w Polsce w 2016 roku i pozwolił na skrócenie okresu zwrotu inwestycji z kilkunastu do poniżej 10 lat.

mówi Kamil Sankowski, Członek Zarządu ds. Sprzedaży Edison Energia

Net metering obok zielonych certyfikatów i taryf gwarantowanych (tzw. feed-in tariffs) jest jednym z najpopularniejszych mechanizmów wspierania OZE. Na przykład w USA jest wdrożony aż w 39 z 50 stanów. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenie Energii Słonecznej, ograniczenie net meteringu z 80% do 40% wydłużyłoby okres zwrotu inwestycji niemal dwukrotnie z ok. 7 do ponad 13 lat! Całkowite usunięcie net meteringu bez zastąpienia go np. taryfą gwarantowaną praktycznie zatrzymałoby rozwój prosumenckich instalacji PV w Polsce.

Magazyny energii są obecnie zbyt drogie, by stanowić realną alternatywę bez wysokich dotacji. Nawet w znacznie bogatszych społeczeństwach takich jak: USA czy Niemcy, szacuje się, że dojście do poziomu 25% instalacji PV połączonych ze wspomnianymi magazynami energii zajmie co najmniej 5 lat.

tłumaczy Bartosz Majewski, Członek Zarządu ds. operacyjnych Edison Energia

Dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych dużym wyzwaniem jest przyłączenie dziesiątków tysięcy prosumentów. Dlatego mogliby być zainteresowani ograniczeniem net meteringu i wsparciem dla magazynów energii. To może się okazać jednak ryzykowne, gdyż gospodarstwa domowe wyposażone we własne magazyny energii mogą radykalnie zmniejszyć korzystanie z sieci dystrybucyjnej, a to z kolei zmniejszyłoby przychody OSD.

Dla odciążenia sieci znacznie lepszym, bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie kwestii bezpośredniego przyłączenia instalacji PV do odbiorców, np. zakładów przemysłowych, z pominięciem OSD (tzw. direct line).

podsumowuje Bartosz Majewski

źródło: materiały prasowe

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
bateria ze stałym elektrolitem, biogaz, biomasa, biometan, biopaliwo, biowodór, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka jądrowa, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, fuzja termojądrowa, klastry energii, kryzys energetyczny, magazyny energii, offshore, perowskit, prosument, prosument lokatorski, prosument zbiorowy, REPowerEU, Small Modular Reactor (SMR), spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), system net-billingu, transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top