Naukowcy pracują nad zabezpieczeniem miast, aby w razie powodzi do Morza Bałtyckiego dostało się jak najmniej zanieczyszczeń

Naukowcy pracują nad zabezpieczeniem miast, aby w razie powodzi do Morza Bałtyckiego dostało się jak najmniej zanieczyszczeń
Pixabay / @ Macb3t / CC0

Naukowcy pracują nad projektem NOAH, czyli lepszym zabezpieczeniem miast, aby w razie powodzi do Morza Bałtyckiego dostało się jak najmniej zanieczyszczeń. W międzynarodowym konsorcjum jest Politechnika Gdańska.

Projekt NOAH zakłada, że nawet o połowę można zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, jakie wpadają do Bałtyku. Aby tak się mogło stać, miasta muszą wdrożyć inteligentne systemy odwodnieniowe oparte na planowaniu zlewniowym.

Polscy uczestnicy projektu podkreślają, że skuteczne zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych to jeden z największych problemów środowiskowych, z którymi borykają się miasta usytuowane nad Morzem Bałtyckim.

Zmiany klimatu wiążą się ze wzrostem intensywności opadów i burz w tym regionie, z którymi nie są w stanie poradzić sobie obecne miejskie systemy odwadniające, czego skutkiem są coraz częstsze wylania i powodzie. Te z kolei zwiększają ryzyko odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków spłukiwanych z zanieczyszczonych powierzchni miast, co jest szkodliwe dla ludzi i środowiska ze względu na nadmierny ładunek substancji biogennych i niebezpiecznych oraz mikroorganizmów patogennych.

podkreśla prof. Magdalena Gajewska, kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej

Projektem NOAH kieruje Uniwersytet Techniczny w Tallinie. Naukowcy i eksperci z instytucji partnerskich wypracują nowe sposoby planowania ochrony przeciwpowodziowej miast. Politechnika Gdańska znalazła się wśród siedmiu instytucji akademickich i badawczych z sześciu krajów, które zajmują się wypracowaniem narzędzi przeznaczonych dla planistów miejskich.

Jak informuje uczelnia na swojej stronie internetowej, polscy inżynierowie skupią się na systemie kanalizacyjnym Słupska. Zbadają, jak wpływają na niego opady atmosferyczne o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania. Zadania te wykonują pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z Katedry Hydrotechniki oraz Katedry Technologii Wody i Ścieków. Z badaczami współpracuje przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk”.

Eksperci będą analizować poziom wypełnienia kanałów i monitorować sieć deszczomierzy w Słupsku. Dzięki tym danym sprawdzą, jak opady wpływają na ryzyko powodzi i jakie byłyby skutki powodzi dla środowiska.

Dane meteorologiczne z deszczomierzy i techniczne z punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych będą wykorzystane m.in. do opracowania modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego miasta przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych.

mówi dr hab. inż. Gajewska.

Dodaje, że naukowcy zamierzają znaleźć metody i rozwiązania techniczne, które ograniczą ilość zanieczyszczeń w ściekach i wodach opadowych zrzucanych do rzeki Słupi, a następnie trafiających do Bałtyku.

Projekt NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami wskutek powodzi, wywołanymi intensywnymi opadami na obszarach miejskich” otrzymał prawie 3 miliony euro, głównie ze środków Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Politechnika Gdańska otrzyma na realizację swoich zadań ponad 161 tys. euro.

W projekcie uczestniczy dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dwie organizacje patronackie. Projekt zakończy się w 2021 r.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top