Leśnicy w celu ochrony paproci pióropusznika strusiego powiększyli rezerwat przyrody „Pióropusznikowy Jar”

Leśnicy w celu ochrony paproci pióropusznika strusiego powiększyli rezerwat przyrody "Pióropusznikowy Jar"
Pixabay / @ viluca

Elbląscy leśnicy powiększyli rezerwat przyrody „Pióropusznikowy Jar”. Część lasów Nadleśnictwa Elbląg dotychczas użytkowanych jako drzewostany gospodarcze, przemianowano na obszar ochrony przyrody.

Jak informuje rzecznik nadleśnictwa Elbląg Jan Piotrowski, głównym celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie fragmentów lasów liściastych ze stanowiskami paproci pióropusznika strusiego (Matteuccia struthiopteris L.).

W wyniku szczegółowych badań zleconych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2011 r. przeprowadzonych w rezerwacie i jego sąsiedztwie stwierdzono, że większa część populacji chronionego w rezerwacie gatunku paproci znajduje się poza jego granicami. Z łącznej liczby zinwentaryzowanych 333 stanowisk (23 tys 456 osobników) aż 308 znajdowało się w lasach gospodarczych Nadleśnictwa Elbląg. Jednocześnie wśród osobników z liśćmi zarodnionośnymi aż 93% znajdowało się także na gruntach zagospodarowanych przez leśników.

wyjaśnia Piotrowski

Dlatego powierzchnia rezerwatu została powiększona o 81,18 ha, do 118,96 ha. Tereny objęte rezerwatem to lasy biegnące wzdłuż cieku wodnego „Lisi Parów”, o mocno zróżnicowanej rzeźbie terenu. Występuje tam ponad 180 gatunków roślin naczyniowych, w tym 7 gatunków chronionych oraz różne zespoły leśne takie jak łęgi, grądy czy buczyny.

Dzięki wypracowanym przez naukowców i praktyków metodom gospodarowania lasem, na co dzień stosowanych w Lasach Państwowych, możliwe było przekazanie do rezerwatu części lasów gospodarczych o charakterze zbliżonym do lasu naturalnego.

Warunki panujące w przekazanych lasach gospodarczych przyczyniły się do rozwoju i wzmocnienia populacji cennego przyrodniczo gatunku, dla którego ochrony powołano rezerwat.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top