Kontakt

Redakcja bloga

Jeżeli chcesz skontaktować się z redakcją bloga w sprawie współpracy, patronatu medialnego, reklamy, wysłać newsa, prasówkę lub chcesz podzielić się tematem związanym z ekologią czy ochroną środowiska, to pisz na adres:
informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Redaktor naczelny

Jeżeli chcesz skontaktować się z redaktorem naczelnym:
Łukasz Pająk mrlukaspajak@gmail.com tel: 600257210

Dane do korespondencji

Dane wysyłkowe:
Łukasz Pająk
os. Słoneczne 14
31-958 Kraków
NIP 678-285-24-69

Exit mobile version
X