Flickr / @ Blondinrikard Fröberg / CC BY 2.0Transport powierzchniowy to ogólna nazwa transportu, w którego skład wchodzi transport lądowy i transport wodny. Transport lądowy można podzielić na: kolejowy,  i drogowy. Odgrywa on kluczową rolę w krajowym transporcie, dlatego państwa bardzo chętnie inwestują w rozwój infrastruktury. Transport wodny można podzielić na ten śródlądowy i morski (daleki i bliski). W obydwóch wypadkach przewóz dotyczy zarówno osób, zwierząt jak i ładunków. Dobór rodzaju transportu zależy przede wszystkim od charakterystyki przewożonych ładunków. Ludzie nie będą jechać wagonami towarowymi, a towary nie będą płynąć statkiem rejsowym.

transport-lądowy
transport lądowy
Flickr / @ gnuckx / CC0 1.0 Universal
transport wodny