Aplikacja Jakość powietrza w Polsce

Aplikacja Jakość powietrza w Polsce - wlaczoszczedzanie.pl

Bezpłatna aplikacja „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna jest na wszystkie systemy operacyjne smartfonów. Pozwala ona sprawdzić jakość powietrza w najbliższym otoczeniu. Pomiary pochodzą z automatycznych stacji monitoringu powietrza, funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Badane są przede wszystkim stężenia pyłu zawieszonego o rozmiarach poniżej 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM2,5).

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 ustalone są na trzech poziomach:

 • średnia dobowa norma wynosi 50 mikrogramów/m³
 • przekroczenie poziomu 200 mikrogramów/m³ oznacza konieczność ostrzegania mieszkańców
 • 300 mikrogramów/m³ to stan alarmowy

Aplikacja podaje także aktualizowane co godzinę stężenia:

 • dwutlenku siarki (SO2)
 • dwutlenku azotu (NO2)
 • tlenku węgla (CO)
 • benzenu (C6H6)
 • ozonu (O3)

Wyniki pomiarów podawane są w postaci tzw. indeksu jakości powietrza w sześciostopniowej skali i oznaczone na mapie odpowiednimi kolorami:

 • kolor brązowy – bardzo zła jakoś powietrza
 • czerwony – zła jakość powietrza
 • pomarańczowy – dostateczna jakość powietrza
 • żółty – umiarkowana jakość powietrza
 • jasno zielony – dobra jakość powietrza
 • ciemno zielony – bardzo dobra jakość powietrza

Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie system automatycznie wybiera stacje, która znajduje się najbliżej. Można również ręcznie zaznaczyć interesującą nas stacje pomiarową.

Aplikacja wysyła także powiadomienia o w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń.

pobierz: aplikacja Jakość powietrzw Polsce na telefony z systemem Android, iOS i Windows

Scroll to Top