Zdrowa żywność
Flickr / @ Marco Verch / CC BY 2.0

Polski rynek zdrowej żywności wciąż znajduje się w fazie rozwoju. Obecnie stanowi on niecałe 0,5% całego rynku spożywczego, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej odsetek ten wynosi ponad 2%.

Rosnące zainteresowanie tym segmentem rynku pokazuje jednak, że Polacy chcą dbać o zdrowie. Mają też coraz większą świadomość wpływu nawyków żywieniowych na funkcjonowanie organizmu.

Z badania CBOS wynika, że ponad połowa badanych uważa zdrowe odżywianie za podstawę działań na rzecz poprawy stanu zdrowia. Produkty zawierające cenne właściwości odżywcze stają się coraz bardziej popularne.

Polacy chętnie sięgają po zdrową żywność, co deklaruje już 2/3 z nas.

Raport z badania „Zdrowa żywność. Trendy zakupowe 2017” przeprowadzonego przez agencję Open Research potwierdza że

  • niemal 2/3 z konsumentów podczas codziennych zakupów stara się sięgać po tzw. zdrową żywność
  • 23% respondentów deklaruje, że w ogóle nie jada fast foodów
  • 1/3 badanych uważa, że zdarza im się to rzadziej niż raz w miesiącu

Kiedyś zdrową żywność mogliśmy znaleźć tylko w sklepach zielarskich, pojedynczych sklepach ze zdrową żywnością. Dzisiaj żywność ta jest już ogólnie dostępna.

Zmianie ulegają przyzwyczajenia w wyborze miejsc, w których jadamy. Modne stają się lokale ze zdrową żywnością, które w Europie Zachodniej cieszą się sporą popularnością.

Podstawową przeszkodą w bardziej dynamicznym rozwoju rodzimego rynku zdrowej żywności są wysokie ceny tego typu produktów.

Problem leży również w tym, że trudno o definicję zdrowej żywności. Niektórzy wliczają do niej zarówno produkty bio i ekologiczne, jak i super foods. Stąd też trudności z policzeniem wartości rynku.

Żywność ekologiczna

Pojęcie zdrowej żywności obejmuje produkty bogate w składniki odżywcze, których jakość nie podlega kontroli prawnej. Żywność ekologiczna musi natomiast spełniać wymogi Unii Europejskiej, oraz podlega certyfikacji. Produkty tego typu muszą zostać wyprodukowane przynajmniej w 95% w sposób ekologiczny, a więc bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz przy zachowaniu żyzności gleby i różnorodności biologicznej.

Niejednokrotnie badania, które są prowadzane w kategorii zdrowej żywności, są tak naprawdę przeprowadzane na kategorii produktów certyfikowanych, która jest tylko jednym z aspektów szerszego rynku zdrowej żywności.

Według raportu IMAS „Żywność ekologiczna w Polsce 2017” segment tego rynku rozwija się w Polsce z prędkością 10–20% rocznie.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa od 2004 roku liczba producentów ekologicznych w kraju wzrosła ponad 6 krotnie.

  • w 2004 roku ministerstwo odnotowało 3 760 gospodarstw ekologicznych –  łączna powierzchnia 82 730 ha
  • w 2015 roku liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 22 991 – 552 356,4 ha
  • liczba przetwórni ekologicznych się zwiększyła z 55 w 2004 roku do 540 w 2015 roku

Rynek ekologicznych upraw w Europie, podobnie jak w Polsce, w ostatniej dekadzie zanotował dynamiczny wzrost. Z danych Komisji Europejskiej wynika że:

  • w latach 2002-14 roku łączna powierzchnia gruntów pod uprawy ekologiczne uległa podwojeniu z 5,6 mln ha do 10,3 mln ha
  • od 2004 do 2014 roku wzrost sprzedaży ekologicznej w Europie uległ więcej niż podwojeniu  z 11 mld euro do blisko 25 mld euro.

Superfood

W siłę rośnie również rynek super żywności, a więc produktów odznaczających się wyjątkowo wysoką wartością odżywczą. Zalicza się do nich m.in. suszone śliwki kalifornijskie, jagody acai, truskawki, jarmuż, chlorella i siemię lniane.

Na świecie w latach 2011–2015 rynek superfoods urósł o ponad 200%. W Polsce tempo to jest znacznie mniejsze, ale każdego roku rynek ten się rozwija i pojawiają się nowi producenci tego typu żywności.

Super food to żywność, która posiada w swoim składzie bardzo bogatą listę wartości odżywczych, na poziomach dużo wyższych niż produkty konkurencyjne. Jeżeli mówimy np. o zawartości białka w produkcie, mamy je np. mleku, ale w produktach super food takich jak chlorella czy spirulina jest aż 60%. Chlorella ma też w sobie dużo chlorofilu.