Ekohydrolodzy otrzymali prestiżową unijną nagrodę za projekt rekultywacji zbiorników wodnych

Ekohydrolodzy otrzymali prestiżową unijną nagrodę za projekt rekultywacji zbiorników wodnych
@ materiały prasowe

Ekohydrolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali prestiżową unijną nagrodę „The Best LIFE projects” za projekt rekultywacji zbiorników wodnych w łódzkim Arturówku. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opracowanym przez łódzkich naukowców, udało się znacząco poprawić jakoś wód i redukcję problemu występowania zakwitów sinicowych w górnej zlewni rzeki Bzury, w skład której wchodzą zbiorniki Arturówka.

W ramach projektu ekohydrolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego skonstruowali w zbiornikach specjalne instalacje, które efektywnie usuwały zanieczyszczenia transportowane do zbiornika rzeką oraz kolektorami deszczowymi.

Zastosowane w tym celu systemy to konstrukcje składające się z trzech części:

  • sedymentacyjnej – w której następuje spowolnienie dopływu wody i zachodzą procesy osiadania na dnie zawiesiny
  • geochemicznej – w której woda oczyszczana jest głównie ze związków fosforu rozpuszczonych w wodzie
  • biologicznej – w której rośliny wodne asymilują związki azotu

Określono je jako sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne (SSSB) ze względu na funkcję jaką pełnią.

Zastosowane w projekcie EH-REK rozwiązania w postaci integracji biotechnologii ekologicznych SSSB z klasycznymi rozwiązaniami hydrotechnicznymi np. podziemnymi separatorami, umożliwiło stworzenie tzw. systemów hybrydowych.

wyjaśnił kierownik projektu dr Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Według niego skuteczność takich systemów dochodzi nawet do 95% usuwania zawiesiny oraz 80-90% redukcji związków azotu i fosforu.

Dodatkowo po raz pierwszy, powiązano wiele rozwiązań ekohydrologicznych dla górnego fragmentu dorzecza systemu rzeki Bzury, dzięki czemu wyeliminowano toksyczne zakwity ze zbiorników w Arturówku.

Łódzkie doświadczenia z projektu EH-REK są obecnie wykorzystane dla systemowych rozwiązań w obliczu zmian klimatycznych dla miasta Radomia w ramach projektu LIFERADOMKLIMA-PL, którego beneficjentem jest Uniwersytet Łódzki.

Ekohydrologia to nauka integrująca wiedzę ekologiczną i hydrologiczną. Umożliwia nie tylko zrozumienie procesów zachodzących w środowisku, ale opracowanie nowych metod poprawy stanu środowiska, które obecnie nazywane są – biotechnologiami ekologicznymi. Istotą tych innowacyjnych metod jest wykorzystanie własności ekosystemów jako narzędzia do poprawy stanu środowiska i budowania zrównoważonego rozwoju.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, arturowek.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top