Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa pomoże kreować zagospodarowanie przestrzenne i zarządzanie zielenią

Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa
@ obserwatorium.um.krakow.pl

Atlas Pokrycia Terenu i Przewietrzania Krakowa jest jednym z głównych elementów unijnego projektu zwanego MONIT-AIR czyli „Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”.

Projekt pomoże kreować politykę w zagospodarowaniu przestrzennym i zarządzaniu zielenią na terenie miasta. Zawiera wiele bardzo potrzebnych elementów związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Krakowa, który jest niekorzystnie usytuowany w dolinie, a wiatry tylko przez ok. 30 % dni w roku zapewniają dobre warunki przewietrzania.

Projekt realizowany w latach 2014-2017 przez Gminę Miejską Kraków w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej kosztował 3 mln zł, przy czym 80% tej kwoty pochodziło z dotacji unijnych.

W „Atlasie” przedstawiono najistotniejsze dane wynikające ze zgromadzonych w ramach projektu MONIT-AIR informacji przestrzennych:

  • mapę pokrycia i szorstkości terenu
  • mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa
  • mapę roślinności rzeczywistej
  • mapę waloryzacji przyrodniczej
  • mapę średnich warunków anemologicznych
  • mapa przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń

Dane te zdobyto dzięki m.in. urządzeniu sodar, które wysyłając sygnał akustyczny w atmosferę pozwalało zbierać dane związane z przemieszczaniem się wiatru – jego kierunkiem, prędkością na różnych poziomach atmosfery. Pozwoliło to określić, jak kształtują się warunki wentylacyjne na terenie Krakowa, oraz jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top