Zespół naukowców pracuje nad narzędziami wspierającymi uprawę jęczmienia w perspektywie zmian klimatycznych

Zespół naukowców pracuje nad narzędziami wspierającymi uprawę jęczmienia w perspektywie zmian klimatycznych
Pixabay / @ stevepb

Susza, podwyższony poziom dwutlenku węgla i występowanie patogenów – to część czynników stresowych wpływających na hodowlę jęczmienia. Międzynarodowy zespół naukowców pracuje nad narzędziami wspierającymi uprawę tego zboża w perspektywie zmian klimatycznych.

Projekt realizują naukowcy – genetycy i fizjologowie roślin – reprezentujący osiem krajów z różnych części Europy: Polskę, Włochy (lider), Finlandię, Hiszpanię, Niemcy, Danię, Wielką Brytanię i Estonię. Liderem polskiego zespołu jest dr Agata Daszkowska-Golec z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Swoje badania naukowcy przeprowadzą we współpracy z lokalnymi firmami hodowlanymi. W Polsce to firma DANKO Hodowla Roślin. Stacja hodowlana odpowiedzialna będzie m.in. za wyprowadzenie nowych genotypów jęczmienia jarego oraz przetestowanie wybranych sześćdziesięciu odmian.

Są to odmiany rekomendowane przez hodowców, takie, które również dobrze rokują pod względem reakcji na różne skutki zmian klimatycznych.

podkreśla Daszkowska-Golec

Podobne zadania zostaną zrealizowane we Włoszech, Niemczech, Finlandii, Estonii i Danii.

Dane uzyskane z tych eksperymentów stanowić będą zarówno opis cech agronomicznych, jak i dostarczą szczegółowych informacji po późniejszym genotypowaniu w oparciu o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomu. Posłużą one jako wsad do kolejnych analiz prowadzonych przez naukowców z Włoch i Niemiec. Zespoły te podjęły bowiem wyzwanie modelowania zmian klimatycznych.

Naukowcy planują obserwować wzrost roślin jęczmienia w naturalnych warunkach w różnych częściach Europy. Będą również uwzględniali zmiany na poziomie genotypu oraz charakter siedliska geograficznego. Na tej podstawie opracują scenariusze dla hodowli jęczmienia uzależnione od wielu różnych zmiennych, a także stworzą ideotyp jęczmienia charakteryzujący się zestawem cech umożliwiających uprawę w obliczu zmian klimatycznych.

Ponadto naukowcy przeprowadzą badania związane z innymi czynnikami abiotycznymi, które w znacznym stopniu wpływają na redukcję plonów jęczmienia.

Interesują nas przede wszystkim trzy czynniki stresowe. Planujemy zbadać tolerancję wybranych linii jęczmienia w warunkach laboratoryjnych i naturalnych na stres suszy, podwyższony poziom dwutlenku węgla oraz działanie wybranych patogenów zbóż.

wskazuje Daszkowska-Golec

Badania realizowane przez polski zespół genetyków zostały dofinansowane w wysokości ponad 800 tys. zł przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach I konkursu Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop, będącego poddziałaniem programu Horyzont 2020. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 2 mln euro.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Advanced tools for breeding BARley for Intensive and SusTainable Agriculture under climate change scenarios (BARISTA)”.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top